In het algemeen geldt: verhalend proza vraagt om wóórden!
Gebruik weinig of geen cijfers en getallen in je verhaal. Het leidt soms af van de verhaallijn en in het ergste geval kom je midden in een rekensom terecht.

Prijzen en tijdstippen kun je vaak vermijden door ze in het midden te laten:
- De jurk was peperduur. Voor deze aankoop was haar banksaldo ontoereikend.
- Hij gaf de ober een royale fooi.
- Ze legde het benodigde stapeltje bankbiljetten op de toonbank.
- Jacob en Melissa zouden elkaar rond het middaguur weer treffen bij de snackbar.
- De tijd begon te dringen; over een half uurtje kwamen de kinderen uit school.

Waar ik persoonlijk enigszins allergisch voor ben (en velen met mij), is een opsomming van alle uiterlijke kenmerken in één of enkele zinnen. Helemaal als dat in de eerste alinea gebeurt. Het heeft geen zin want twee alinea's verder ben ik die info alweer vergeten. Geef dergelijke informatie bij voorkeur druppelsgewijs in de tekst.
Met name cup- en penismaten vind ik irritant. Laat die beeldvorming liever aan de lezer over. Een blanke penis van 20+ centimeter? Ik geloof er niks van; grote kans dat ik afhaak. Een tenger meisje met cup 90C? Dat noem ik de plank misslaan. (Mannen, noem geen damesmaten als je je er geen verstand van hebt!)
Het is overigens wel handig om bij tieners een leeftijd te noemen, zodat de lezer weet dat ze oud genoeg zijn om seks te hebben (16+).

- Haar goed gevulde bloesje gaf een veelbelovend beeld van haar boezem.
- Ze stelde verheugd vast dat hij bovengemiddeld geschapen was.
- Hij zat in de eindexamenklas van de HAVO
- Ze haalde de speld uit haar blonde haren, waarna deze over haar schouders vielen. Vervolgens begon ze de knoopjes van zijn zwarte shirt los te maken, waarachter zijn bijna haarloze torso schuilging.

Vind je het toch nodig cijfers te vermelden hou dan de volgende richtlijn in acht:
Cijfers t/m 20, tientallen, honderdtallen, duizendtallen, enz. schrijf je uit in woorden (zijn lengte was een meter tachtig)
- Alle overige getallen mag je in cijfers vermelden, maar nogmaals: overdaad schaadt.