Liefde kent geen leeftijd

Informatie
Geschreven door Stanzie
Geplaatst op 01 april 2017
Hoofdcategorie Leeftijdsverschil | Tieners
Aantal reacties: 1
5870 woorden | Leestijd 30 minuten

De eerste zonnestralen die hun vale licht doorheen de overgordijnen priemden, kleurden de kamer behaaglijk oranje, toen An ontwaakte. Hoe lang had ze geslapen? Een uur, twee uur, ze wist het niet direct. Lang kon het in ieder geval niet zijn want ze voelde zich allesbehalve uitgerust. Slaapdronken gingen haar ogen op zoek naar de wekker, maar die was nergens te zien. Plots realiseerde ze zich dat ze niet in haar eigen kamer was en tegelijkertijd werd ze zich bewust van het warme lichaam dat tegen het hare aanlag en de hand die losjes op haar buik rustte.

‘Waar ben je aan begonnen,’ zei een berispend stemmetje diep in haar en meteen was ze klaarwakker. Wat had haar bezield om met een man naar bed te gaan die met gemak haar vader had kunnen zijn?

Nou ja, suste ze zichzelf, Eddy was al jaren weduwnaar en bedroog dus niemand en bovendien was hij haar vader absoluut niet.

Alhoewel, zoveel had het nu ook weer niet gescheeld of Ed was haar schoonvader geweest. Ruim twee jaar had ze verkering gehad met zijn zoon. Ze maakten al volop trouwplannen, toen Dries en zij op een fundamenteel meningsverschil botsten. Dries wilde hooguit één kind en dan nog om haar terwille te zijn. Zelf wilde An er minstens vier en dat conflict woog enorm op hun relatie, iets waar ze maar niet uitraakten. Kleine irritaties werden steeds vaker uitvergroot en nog eens een maand later was na een avond stappen de bom gebarsten. Zuchtend bij die herinnering draaide An zich voorzichtig om en leunend op haar elleboog bekeek ze Ed nog eens goed.

Ondanks wat grijze haren her en der, zag Ed er op zijn vijftigste best nog knap uit. Je zou hem minstens tien jaar jonger inschatten, alleen al omdat zijn vriendelijke gezicht nauwelijks een rimpeltje vertoonde. Zijn hele figuur was trouwens best ok, want nergens was er een spatje vet te bespeuren, terwijl je bij een vijftiger toch al gauw een beginnend buikje zou verwachten. Bovendien was hij nog eens heel vitaal en bijzonder potent gebleken ook, daar hoefde An na vannacht niet meer van overtuigd te worden. Het genot dat Ed haar tijdens de voorbije nacht had bezorgd, was zo overweldigend geweest, dat ze niet anders kon dan vol vertedering terugdenken aan de voorbije uren. Sinds het uit was met Dries had ze geen ander meer gehad, maar vierentwintig seksloze maanden had Ed in één klap naar de vergeethoek verdrongen. Plots wist ze weer hoe heerlijk het voelde om echt intiem te zijn met een man. Nooit eerder had ze zich zo op en top vrouw en zo compleet bevredigd gevoeld. Een brede glimlach kwam op haar gezicht bij die herinnering en als vanzelf gleden haar vingers teder over zijn warme huid.. Ach, ze zou het Ed nooit verwijten dat ze met elkaar naar bed waren gegaan, daar had ze niet eens het recht toe. Ze was het immers zelf geweest die daartoe het finale zetje had gegeven.

De aantrekkingskracht die hij op haar had begreep An zelf nauwelijks. Alhoewel, ergens toch ook weer wel, want ze wist heel goed dat ze zich daarvoor al open stelde sinds de nacht dat zijn zoon het uitgemaakt had. Die nacht had ze Ed voor het eerst niet langer als de vader van Dries gezien, maar wel als een aimabele man, zeer aangenaam in de omgang. Ze had het toen niet beseft, maar in die meest droeve nacht uit haar nog jonge leven, waren ze voor het eerst naar elkaar toegegroeid. Ja, daar was het begonnen. Daar was de basis gelegd voor wat een warme vriendschapsband mocht genoemd worden. Een mooie vriendschap die de voorbije twee jaar heel geleidelijk steeds hechter werd en uiteindelijk was ze verliefd geworden op Ed.

Aanvankelijk had ze zich ertegen verzet, maar hoe meer ze haar gevoelens voor hem probeerde te ontkennen, hoe sterker die werden. Soms had ze het idee dat ook Ed meer dan vriendschap voor haar voelde, maar zeker was ze daarvan nooit. Daarom had ze het niet aangedurfd om haar gevoelens tegenover hem uit te spreken, bang als ze was dat ze daarmee zijn vriendschap zou verliezen. Zolang ze alleen emotioneel iets voor hem voelde was er trouwens niet echt een probleem, maar op zeker moment begon ze ook fysiek naar hem te verlangen en dat was veel erger. Meer dan eens had ze er tijdens de voorbije maanden over gefantaseerd hoe het zou zijn om te vrijen met Ed. Evenzoveel keren had An zichzelf gek verklaard omdat ze lag te fantaseren, meestal met de handen diep onder het laken, op een man die eens zo oud was als zij en telkens maakte ze met zichzelf de afspraak dat het de laatste keer geweest was. Helaas, als ze Ed weer eens ontmoet had, dan verloochende ze die belofte aan zichzelf weer. Steevast volgde diezelfde avond een door hunkering en verlangen gevoede zelfbedieningssessie. In haar meest geile fantasie was het dan Ed die haar lichaam verwendde en meermaals had ze zijn naam gepreveld als het opperste moment van genot zich aankondigde. Op den duur was het besef gekomen dat ze zo niet verder kon en An nam het besluit om er iets aan te doen. Al zou ze daardoor zijn vriendschap verliezen, één keer moest en zou ze met hem naar bed gaan. Subtiel was ze begonnen om Ed zover te krijgen dat ook hij meer in haar zag dan een goeie vriendin.

Terwijl haar gedachten terug in de tijd gingen legde ze haar hoofd op zijn borst en in zijn slaap plooide Ed zijn arm om haar schouder. Het voelde heerlijk vertrouwd aan en mijmerend liet ze de herinneringen aan dat prille begin terug de revue passeren.

Hoewel het niet helemaal onverwacht kwam, had het haar toch veel verdriet gedaan dat Dries haar de bons gaf. Vooral zijn voorstel om, bij wijze van afscheid, voor het laatst seks te hebben met elkaar had niet van veel respect getuigt en dat had haar enorm gekwetst. An had daar niet eens over willen denken en met een hoofdkussen en een deken onder de arm had ze de deur van Dries zijn kamer achter zich dichtgeslagen. Op de door het maanlicht flauw verlichtte overloop was ze Ed tegengekomen. Gehuld in een boxershort kwam die net uit de badkamer. Blijkbaar had hij de ruzie op de kamer van zijn zoon gehoord, want met een bezorgd blik in zijn ogen vroeg hij of het een beetje ging. Zijn goedbedoelde vriendelijkheid had een averechts effect op haar gehad en ze was in tranen uitgebarsten. Het volgende moment lagen Ed’s armen om haar heen en zonder een woord te zeggen had hij haar zijn schouder aangeboden om op uit te huilen. Het gebeurde gewoon, zo natuurlijk en ongedwongen, dat ze er zich helemaal geen vragen bij stelde. Ze was gewoon blij geweest met die schouder. Ed gunde haar de tijd en toen ze eindelijk uitgehuild was, stelde hij voor om samen naar beneden te gaan. Hij zou koffie voor haar maken. Haar woorden dat het absoluut niet hoefde, had hij resoluut weggewuifd.

Onderweg naar beneden realiseerde An zich plots dat ze enkel een flinterdun nachtkleedje droeg, met helemaal niets daaronder. In de schemering van de traphal was dat geen probleem, maar als Ed in de woonkamer het licht zou aandoen, dan zou er weinig voor hem verborgen blijven. Dat doorkijkhemdje zou haar geen enkele bescherming bieden tegen zijn blikken. An wist nog hoe ze gehuiverd had bij die gedachte, maar omdat terugkeren naar Dries haar nog meer tegenstond, besloot ze om zijn vader toch maar te volgen. Gelukkig ontstak hij enkel de schemerlamp in de zithoek, waarna hij naar de keuken verdween. Terwijl Ed koffie maakte, overwoog An om zich alsnog in dat deken te wikkelen, maar omdat zoiets ongetwijfeld nogal preuts zou overkomen, had ze het toch maar niet gedaan. Tenslotte droeg hij zelf toch ook alleen maar een onderbroek.

Terwijl ze aan de gloeiend hete koffie nipte, en Ed probeerde om haar op haar gemak te stellen, zag hij datgene wat An vreesde dat hij zou zien. Ze merkte het aan de onmiskenbaar groeiende bult in zijn bordeauxrode boxer. Omdat hij in de zetel tegenover haar zat had ze daar duidelijk zicht op en bovendien deed hij ook geen moeite om zijn erectie voor haar te verbergen. Toch was hij wel zo beleefd om nergens op te zinspelen. In plaats daarvan luisterde hij oprecht naar Ans relaas over de ruzie met zijn zoon. Hij sprak opbeurende woorden waar nodig en liet haar snotteren als ze daar behoefte aan had. Langzaam was ze een beetje tot rust gekomen en kreeg ze zichzelf weer onder controle. Uiteindelijk had Ed voorgesteld dat ze toch zouden proberen om nog wat te slapen en hij had alle begrip getoond toen An zich languit op de bank legde, in plaats van terug naar bed te gaan. Als een klein kind had ze zich door hem laten toestoppen, waarbij intussen haar blik op zijn kruis viel. Nu hij rechtop stond was het daar niet langer een flinke bult, maar wel een heuse tent die hij in zijn voortuintje meedroeg. Ed was duidelijk wat zwaarder geschapen dan zijn zoon, dat zag ze zo. Toen ze hem weer aankeek, zag ze dat hij haar blik had gevolgd en glimlachend had hij zijn schouders opgehaald.

“Sorry, An,” zei hij, “jij bent nu eenmaal een mooie en begeerlijke jonge vrouw en dan wil dat zaakje daar nog wel eens in opstand komen. Kun je me vergeven?”

An had bevestigend geknikt. ‘Mooi en begeerlijk,’ uit zijn mond had het als een compliment geklonken en misschien kwam het daardoor dat ze het zelfs leuk vond dat hij zich bukte om een teder nachtzoentje op haar wang te drukken.

Uitgerekend dat allereerste kuise zoentje, ruim twee jaar geleden, was precies datgene waar Ed op datzelfde moment ook aan terugdacht. Hij hield zich wel slapende, maar in feite was hij al klaarwakker. Tussen zijn oogleden door hield hij Ans doen en laten in de gaten. Het was mooi om zien hoe haar lange donkerbruine haren over de volle breedte van zijn borst gedrapeerd lagen. Ze kietelden zijn huid telkens ze zich een beetje bewoog, net zoals haar zachte kleine vingertjes vlammetje leken te toveren op zijn vel. Hij kon het nog altijd nauwelijks geloven, maar An was er nog, dus het moest waar zijn. Wat hij in zijn stoutste dromen nooit voor mogelijk had gehouden, was meer dan uitgekomen. Hij had haar vertrouwen gewonnen, haar vriendschap gekoesterd, maar dat hij ooit het bed zou delen met deze heerlijk jonge meid, daar had hij nooit op durven hopen. Ed wist niet waaraan hij het had verdiend.

Ok, hij had haar getroost toen Dries haar dumpte en hij had haar een week of zes later opgezocht in haar studiootje. Eerst had ze hem niet willen binnenlaten, maar toen hij aandrong en zei dat Dries na een fikse ruzie op kamers was gaan wonen in de stad, en hij zich ook alleen voelde, had ze hem toch binnengelaten.

Ed was geschrokken van het brokje ellende dat hij had aangetroffen. Ze was dezelfde An niet meer. Met diepe kringen rond haar anders zo guitige ogen en merkelijk heel wat kilo’s lichter was het duidelijk dat ze nog altijd ten prooi was aan liefdesverdriet. Die kloothommel van een zoon van hem was daarvan de schuld en mede daardoor voelde hij zich ook min of meer verantwoordelijk. Hij had op haar ingepraat en langzaam was ze beginnen ontdooien. Nog diezelfde avond had hij haar zover gekregen dat ze erin toestemde dat hij haar zou ophalen voor de vrijdagse repetitie van de fanfare, iets waar ze al die weken niet meer was komen opdagen. Ach, het was toch maar een klein ommetje met de wagen.

Sindsdien had hij haar altijd opgehaald, niet alleen voor de repetities, maar ook voor elke uitstap of elk concert. Ondanks het leeftijdsverschil gingen ze steeds opener en vertrouwelijker met elkaar om en beetje bij beetje groeide een hechte vriendschap. Al gauw waren ze heel vaak in elkaars gezelschap te vinden, telkens er een activiteit van de muziekvereniging plaatsvond. Niet zelden moest Ed daarbij de jaloerse blikken van een aantal jonge kerels trotseren die An beslist wel zagen zitten, maar het meisje leek het niet te merken. Toen hij na verloop van tijd daar toch eens een opmerking over maakte, had An geantwoord dat ze genoeg had aan zijn vriendschap en dat ze haar buik vol had van jonge kerels die toch enkel hun piemel achterna liepen. Haar antwoord had zijn ego gestreeld, meer dan hij ooit zou toegeven. Als het leeftijdsverschil tussen hen niet zo groot geweest was, dan zou hij ongetwijfeld geprobeerd hebben om haar voor zich te winnen. Maar dat was er wel en dus hield hij het maar op hun vriendschap, alhoewel hij intussen van haar was gaan houden. Niet zomaar houden van, maar wel de liefde met een hoofdletter, compleet met kriebels in de buik en al wat daar verder bij hoorde. Ed was stapelverliefd op haar, maar durfde dat niet te uiten en al helemaal niet hoezeer hij naar haar verlangde. Toch deed hij dingen die je eerder aan een verliefde puber zou toedichten. Hij ging wat meer op zijn kleding letten, tanden poetsen en scheren duurde voortaan wat langer, hij ging plots veel vaker naar de kapper, hij werd wat kwistiger met aftershave en geurwater, enzovoorts. Voor het eerst na het overlijden, nu tien jaar geleden, verdween de foto van zijn betreurde Els uit de slaapkamer en kreeg een plaatsje op de schoorsteenmantel in de woonkamer. De vrijgekomen plaats op het nachtkastje stond werd vanaf dan niet zelden ingenomen door een propere handdoek. Tot dan toe had hij nooit die noodzaak gevoeld, maar door zijn gevoelens voor die voor hem veel te jonge vrouw, sloeg hij de laatste tijd steeds vaker de hand aan zichzelf en dan was het wel handig om wat propers bij de hand te hebben. In zijn fantasie was het echter niet de handdoek die zijn kwakje opving, maar loosde hij zijn warme stralen in Annekes ongetwijfeld begeerlijke poesje.

Die laatste gedachte haalde Ed van het verleden naar het heden. Haar poesje was inderdaad heerlijk en begeerlijk gebleken, net zoals alles aan haar trouwens. Zelfs al zou het misschien bij één keer blijven, dan nog zou hij de goden op zijn blote knieën danken voor deze wonderbaarlijke nacht. Evengoed was hij diezelfde goden dankbaar om het toeval dat hun pad die avond had gekruist, waardoor alles plots in een stroomversnelling was geraakt.

De voorzitter van de fanfare was een week eerder vijftig jaar getrouwd en had het nodig gevonden om het hele muziekkorps bij die feestelijke gebeurtenis te betrekken. Die vrijdagavond had hij voor zijn muziekanten een heus feestje geregeld, compleet met hapjes, drank, én een disco die uitnodigend ten dans speelde. Het feest was al een paar uur aan de gang toen Eds oog op een groepje kerels viel die An staande hielden toen ze terugkwam van het toilet. Een paar van die jongens hadden blijkbaar meer gedronken dan goed voor hen was en hadden duidelijk last van losse handjes, iets wat het meisje zichtbaar niet beviel. Maar hoe meer ze zich weerde, hoe meer handen haar vast leken te pakken. Ed kon het niet langer aanzien en besloot in te grijpen. Resoluut stapte hij op het groepje af en die dronken kerels negerend vroeg hij haar ten dans. De grimmige verwensingen van die jonge gasten liet hij over zich heen gaan en vastberaden sleurde hij An mee naar de geïmproviseerde dansvloer.

“Dank je,” zei ze terwijl ze zich probleemloos door zijn sterke armen liet meeslepen in het ritme van een vlotte quickstep. De volgende dans was een slow en An voelde hoe hij haar al dansend wat strakker tegen zich aantrok. Ze vond het verre van onaangenaam, zoals hun dijen vanaf dan bij elke pas tegen elkaar aanschuurden. Het was zelfs opwindend en ze voelde haar tepels verstijven. Tegelijk liet het ook Ed niet onberoerd, dat kon ze merken aan de bult die tegen haar onderbuik aandrukte. Instinctief perste ze haar bekken wat strakker tegen het zijne, iets wat hem dan weer aanspoorde om zijn handen achter op haar billen te leggen. Zijn vingers kneedden vanaf dan haar bolle wangen , dwars doorheen haar dunne leggingbroek. Af en toe waagde hij het zelfs om met een vinger de strakke lijn van haar bilspleet te volgen waarbij hij telkens weer een kortstondige druk op haar aarsje uitoefende, telkens hij daar passeerde. Een en ander bleef niet zonder gevolgen en An voelde zich stilaan botergeil worden. Plots wist ze het zeker. Ze wilde meer van hem dan louter vriendschap, dit moest hun avond worden.

Na de eerste slow volgde er nog een tweede. Heel wat danskoppels lieten die echter aan zich voorbij gaan, waardoor het wat rustiger werd op de dansvloer en er ruimte kwam om ongestoord met elkaar te praten.

“Ed?” was ze aarzelend van wal gestoken.

“Ja?”

“Neem me mee naar jou huis en neuk me.”

“Wat?” Zichtbaar verrast keek hij haar onderzoekend aan, net alsof hij zijn oren niet geloofde. “Meen je dat nou?”

“Ja,” had ze gezegd.

“Maar dat kan toch helemaal niet, An. Ik kon jouw vader wel zijn.”

“Nou en?”

“Lief dat je mij dat voorstel doet, meisje, maar laat ons dat toch maar niet doen.”

“Ok,” zei ze fel, het was niet het antwoord dat ze had willen horen. “Dan maar niet. Als jij me niet wil dan zoek ik wel een ander. Geneukt gaat er in ieder geval worden vannacht.”

Ed had een hele tijd gezwegen. Pas tegen het einde van de dans aan leek hij zijn stem terug gevonden te hebben.

“Als het zo zit,” zei hij, “als jij dat echt wilt, dan zal ik mijn principes wel wat bijsturen, maar jij zult dan ook een toegeving moeten doen.”

“Oh ja? Welke?”

Ze merkte het nerveuze lachje op zijn gezicht vooraleer hij zijn wens uitsprak. “Ik wil dat jij in dat geval de hele nacht bij me blijft. Ik wil je namelijk heel graag neuken, maar tegelijk wil ik zoveel meer dan dat. Lieve An, ik wil met je vrijen, je verwennen en vertroetelen. Ik ben niet uit op een vluggertje, schat. Ik wil jou beminnen en door jou bemind worden. Wat denk je, zie je dat zitten?”

“Helemaal,” had ze naar waarheid gefluisterd. Dit was hetgeen ze verlangde en waar ze op had gehoopt. Om hem helemaal te overtuigen dat het haar menens was, duwde ze het puntje van haar tong diep in zijn oor. Veel liever had ze haar tong ergens anders gestopt, maar met al die mensen rond de dansvloer durfde ze het niet aan om open en bloot te gaan tongzoenen met Ed.

Dat tongzoenen hadden ze even later toen ze in zijn auto zaten wel gedaan, lang een uitgebreid zelfs. Op het moment dat ze allebei al aardig opgewonden raakten en Ed begon met de knoopjes van haar bloes los te maken, had ze hem tegengehouden en er op aangedrongen dat ze eerst naar zijn huis zouden rijden.

Daar aangekomen, had An gevraagd of ze even van de badkamer gebruik kon maken. Natuurlijk mocht dat. Zelf was Ed alvast naar de slaapkamer gegaan en in geen tijd had hij zichzelf uit de kleren. Hij had het dekbed weggehaald en met enkel het laken over zich had hij zichzelf alvast languit op het bed neergelegd. Hij hoopte hartsgrondig dat An zich niet zou bedenken, maar dat had ze niet gedaan, integendeel. Eeuwig zou hij zich herinneren hoe ze als een prinses zijn slaapkamer was komen binnenschrijden. Gehuld in zijn badjas was het één brok pure schoonheid, zoals ze aan zijn bed verscheen. Haar lange haren krulden zich losjes om haar schouders, haar borsten waren slechts gedeeltelijk bedekt dank zij de diepe mannelijke halsopening en haar sierlijke benen leken eindeloos lang onder de korte badjas. Smullend van haar schoonheid had hij haast onwillekeurig zijn handen naar haar uitgestoken.

An had de oprechte bewondering in zijn ogen kunnen lezen. Het was precies hetgeen ze had willen bereiken. Ze had het laken achteruit gegooid, was op het bed gekropen en had zich wat graag in zijn armen gevleid. Direct had Ed haar bovenop zijn borst getrokken en meteen waren ze beginnen zoenen. Eerst nog een beetje schuchter, maar al gauw vol overgave. De gretigheid waarmee hij zijn tong tussen haar lippen schoof, overtuigden haar dat hij minstens even veel naar hem verlangde als zij naar hem. Van de weeromstuit kuste ze hem al gauw hartstochtelijk terug.

“Oh schatje,” had Ed tussen het tongen door gefluisterd, “dat ik dit nog mag meemaken. Wat hou ik van jou, lieve An. Je moest eens weten hoe lang ik hier al naar verlangde.”

Omdat hij het volgende moment zijn mond alweer vol vuur op de hare perste, kon ze niet antwoorden, maar binnenin jubelde ze. Hij hield van haar, net zoals zij van hem. Eindelijk had hij het haar toevertrouwd en daar was ze heel blij om. Meer dan ooit was ze vastbesloten om hem te laten voelen dat hun liefde wederzijds was. Zonder schroom maakte ze zelf de ceintuur los en schoof de badjas van haar schouders. Het volgende moment zaten Eds handen overal, op haar schouders, haar heupen, haar dijen en haar tieten. Omdat het zo heerlijk aanvoelde om na zo lange tijd nog eens andere vingers dan de hare op haar huid te voelen, bleef ze zelf bewegingloos en genoot volop van zijn tedere strelingen. Dat genot werd heel intens toen hij haar even later met zachte druk op handen en knieën duwde en hij tussen haar gespreide benen achterwaarts opschoof. Als een zuignap zo sterk, zogen zijn vochtige lippen zich beurtelings op haar rechter en haar linkerborst vast. Genietend keek ze toe en vooral de manier waarop hoe hij daarbij met zijn tong flitsend over haar harde speentjes schuurde, toverde vlammetjes in haar buik. Na die meer dan deugddoende verwennerij daalde Ed verder af in de richting van haar schoot, net zoals An had gehoopt. Zijn handen klemden zich stevig om haar billen en tegelijk drukte hij haar dijen ietsje verder uit elkaar, waardoor haar kutje binnen het bereik van zijn mond kwam. Eerst voelde ze zijn warme adem op haar gevoelige lipjes, maar al gauw ook zijn zachte lippen. Vrijwel meteen boorde het puntje van zijn tong zich bij haar naar binnen. Ze kreunde en steunde terwijl hij gretig haar vulva likte en een siddering ging door haar heen, telkens hij daarbij haar uitpuilende knopje aantikte. Ze had met haar bekken getold en gekronkeld, maar met zijn handen stevig op haar bips had Eds mond geen moment het contact met haar van geilheid lekkende schoot verloren. In de hoogste staat van opwinding en dankbaar omdat hij haar zoveel genot bezorgde, was plots het besef bij haar gekomen dat het egoïstisch was om nog langer passief te blijven. Liefde was immers nemen en geven en tot hiertoe had zij eigenlijk alleen maar genomen.

Wat ze destijds voor Dries nooit had willen doen, hoe vaak die daar ook op had aangedrongen, daartoe was ze nu bij zijn vader wel toe bereid. Eds orale verwennerij was immers zo geweldig dat hij het gewoonweg verdiende en eens moest het toch de eerste keer zijn, waarom dan nu niet?

“Schat,” had ze tussen twee kreuntjes door uitgebracht, “ik wil meedoen, mag ik?”

An voelde hoe Ed abrupt ophield en ze kon de blijdschap in zijn stem horen, toen hij vroeg of ze dat echt meende. Zou het dan toch waar zijn, dat het voor een man het summum is als de lippen van een vrouw zich om zijn lid sluiten, vroeg ze zich onwillekeurig af. Aan zijn reactie te zien meende ze op te maken van wel en daarom was ze meer dan ooit bereid om hem dat plezier te gunnen. Alleen, ze had zoiets nog nooit gedaan en eigenlijk wist ze helemaal niet hoe je op die manier een man plezierde. Terwijl ze zich bovenop hem omdraaide, bekende ze dat ook eerlijk. Maar Ed stelde haar gerust, ze zou het vanzelf wel leren, moedigde hij haar aan. Voorzichtig had ze daarop zijn flink uit de kluiten gewassen en fier rechtopstaande paal bij de wortel tussen duim en wijsvinger genomen en terwijl ze langzaam haar hand op en neer bewoog, gaf ze aarzelend enkele likjes over zijn half ontblote en van het voorvocht glimmende eikel. Zijn tevreden gegrom stelde haar gerust. Hij genoot ervan, zoveel was duidelijk.

En of Ed genoot! Hoe lang was het ook alweer geleden dat een vrouwentong zich om zijn lid bekommerd had. Els was de laatste geweest, dus was het al meer dan elf jaar geleden, van voor de tijd dat die verschrikkelijke kanker haar alle levenslust ontnomen had. Zijn gedachten bleven echter niet lang bij zijn overleden echtgenote, daarvoor waren de prikkels die de tong van An hem bezorgden veel te sterk. Heel gauw was hij weer in het heden terug, want tussen de glooiing van haar hangende borsten door kon hij net zien hoe het lieve meisje haar sensuele lippen rond zijn lid stulpte. Het voelde heerlijk hoe ze zijn eikel langzaam opslokte. Aanwijzingen had deze heerlijke meid niet nodig, besefte hij. Ze was een natuurtalent. Wat zij met haar mondje vermocht voelde zo lekker aan, dat Ed voor een tijdje niet eens in staat was om zich te bekommeren om het geurige poesje dat zich vlak boven zijn gezicht bevond. Het enige waar hij toe kwam, was met zijn handen vol haar stevige borsten grijpen en flink masseren. Aan haar door een mondjevol gesmoorde gekreun te horen wist ze dat trouwens ook wel aardig te waarderen. Maarbij wat hij zag en wat hij voelde kwam al snel het besef dat hij dit nooit lang zou uithouden. Toen hij een eerste stuwende borreling voelde onderin zijn balzak, wist hij uit ervaring dat hij weldra zou gaan spuiten, als hij haar liet begaan. Het was hoog tijd dat hij zich vermande en het initiatief terug in handen nam. Hij wilde vooral niet in haar mondje klaarkomen, misschien later, maar zeker niet nu. Stel je voor dat hij niet in staat zou zijn om opnieuw een bruikbare erectie te krijgen, dat zou pas een afknapper zijn. An had hem immers zelf duidelijk gemaakt hoe graag ze geneukt wilde worden en het risico dat hij daartoe niet meer in staat zou zijn, wilde hij niet lopen. Vastbesloten legde hij haar handen opnieuw op haar bips en trok haar krachtig naar zich toe. Toen hij zijn mond op haar schaamlippen perste en zijn tong alweer haar schede instuurde, had dat het gewenste effect.

Deze hernieuwde aanval op haar pubis kwam zo onverwacht dat An zich verrast oprichte, waarbij Eds harde lans met een slurpend geluidje aan haar mond ontsnapte. Haar opwinding, die de voorbije minuten wat was afgenomen, ging met rasse schreden opnieuw de hoogte in. Haar ‘aah’s ‘ en ‘ooh’s’ gingen steeds luider klinken. Haar ademhaling werd alsmaar hijgender. An wist dat ze de controle over haar lichaam dreigde te verliezen, maar liet het gebeuren. Waarom zou ze zich inhouden, daar was geen reden voor. De manier waarop haar minnaar zichzelf wegcijferde voor haar genot ervoer ze immers als het ultieme lichamelijk bewijs van zijn liefde voor haar. Ze voelde heel duidelijk dat hij het haar gunde om even alleen aan zichzelf te denken en bij dat besef werd het haar warm om het hart. Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat ze hun wederzijdse liefde zo lang voor elkaar verborgen hadden gehouden en dat ze zo lang hadden gewacht om met elkaar naar bed te gaan? Terwijl ze zich dat afvroeg voelde ze Eds hand langs haar buik glijden, waarna twee vingers in razende vaart langs haar toch al zo tintelende klitje streken. Vanuit haar tenen voelde ze een warme gloed opstijgen in de richting van haar schoot en tezelfdertijd zette een het kramp haar onderlijf in lichterlaaie. Toen kwam ze klaar, kort maar krachtig en puffend viel ze voorover op zijn buik.

Ed was verbaasd omdat An zo weinig tijd nodig had om weer op adem te komen. Veel sneller dan hij verwachtte rolde ze van hem af. Bij het voeteneinde van het bed legde ze zich op haar rug en stak haar armen uitnodigend naar hem uit.

“Kom,” zei ze eenvoudig, “neuk me, lieverd. Doe het nu.”

De tijd die Ed nodig had om zich op te richten en zich op zijn knieën te zetten, monsterde hij haar jeugdige lichaam. Wat was ze mooi, bijna goddelijk en dat maakte hem dronken van wellust. Ruim tien jaar lang had hij geen vrouw meer gehad, maar zoals An nu uitnodigend voor hem lag, was het meer dan de moeite van het wachten waard geweest. Terwijl hij tussen haar gespreide benen plaatsnam, overviel hem een soort drift, een drang om te paren die hij in tijden niet meer gekend had. Het maakte hem een beetje overmoedig, ja, een beetje grof zelfs.
“Zet je schrap, meid,” had hij gezegd, “ik zal jou eens laten voelen wat echt neuken is.”

An moest zowaar lachen om zijn stoere taal, maar dat lachen verging haar snel toen hij meteen da daad bij het woord voegde. Met een hand leidde hij zijn flink uit de kluiten gewassen lid tot voor haar kletsnatte spleetje en ze voelde hoe het topje haar schaamlippen beroerde. Het volgende moment werd haar kontje diep in de matras gedrukt door de kracht waarmee hij haar penetreerde. Heel even voelde het alsof haar nauwe kutje opgereten werd maar het heerlijke gevoel van helemaal opgerekt te zijn, nam binnen een paar tellen de overhand. Toen hij over haar heen boog had ze als vanzelf zijn handen om hem heen geslagen en weldra hing ze onder hem mee te schokken in het ritme waarmee hij op haar in beukte. Ze ondervond al gauw dat Ed niet overdreven had, dit was pas echt neuken. Met lange halen, afgewisseld met series van krachtige korte lendenslagen, spijkerde hij haar als het ware aan de matras. Weldra kirde ze van genot en onwillekeurig maakte ze de vergelijking tussen vader en zoon. Er was maar één conclusie mogelijk, Ed won het met gemak van zijn zoon. Ze kon zich niet herinneren dat Dries ooit dergelijk vibraties in haar schede had weten op te wekken.

Toch moest het beste nog komen. Ed nam haar stevig bij de billen vast en zonder dat hij haar kutje verliet, tilde hij haar op terwijl hij op zijn knieën ging zitten. Plots leek hij nog veel dieper in haar door te dringen. Toch was het vooral de manier waarop de schubbetjes in haar vagina gestimuleerd werden in deze voor haar compleet nieuwe houding, die het zo ongekend lekker deden aanvoelen, nu hij als een bezetene zijn harde lans in een razend tempo in en uit haar pompte. Luidop had ze uiting gegeven aan het intens genot dat haar ten deel viel. Dit soort contracties in haar vulva had ze nog nooit gevoeld en bij elke stoot die ze opving werd het alleen maar gekker. Haar hele lijf tintelde van genot, tot plots geheel onverwacht een hete kramp haar alle kracht ontnam. Wild had ze haar vingers diep in het laken gekluwd, onder het uitroepen van de naam van de man die verantwoordelijk was voor haar allereerste vaginaal orgasme.

“Ooh…Ooh Ed…Edje!!!” had ze gejammerd, “ I….love …youuuuuuuuuuuuuu!”

Hoewel ze meteen daarop zo goed als van de wereld af was, hield ze nog net voldoende tegenwoordigheid van geest om te merken hoe Ed verkrampte en bovenop haar neerviel.

“Schatje, ik kom ook!” hoorde ze hem grommend uitbrengen. Het volgende moment voelde ze hoe hij schokkend zijn hete zaad diep in haar schoot pompte.

Nu, anderhalf uur later, hadden ze er geen van beiden weet van dat ze tegelijkertijd, en ieder naar hun eigen aanvoelen, hun intiem samenzijn in gedachten opnieuw hadden beleefd. An was trouwens in de waan dat Ed nog steeds sliep, mar toen die in een teder gebaar zijn vingers door haar haren streelde, wist ze dat ook hij wakker was. Meteen draaide ze haar gezicht naar hem toe en kuste hem op de lippen.

“Waar denk je aan,” vroeg ze, toen hij haar ‘goedemorgen’ enkel met een brede glimlach beantwoordde.

“Ooh…Ooh Ed…Edje!!!…I….love …youuuuuuuuuuuuuu!” imiteerde hij de woorden die zij had uitgekraamd in haar opperste moment van genot.

“Daar neem ik geen letter van terug,” antwoordde ze ferm.

“Ik hou ook van jou, lieve schat,” was zijn antwoord, “maar hoe moet het nu verder? Een ouwe bok als ik en een jong veulen als jij hebben toch geen toekomst samen.”

“En waarom niet?” An nestelde zich helemaal bovenop hem. “Liefde kent toch geen leeftijd. Laten we stap voor stap nemen en dan zien we wel waar we uitkomen.

Haar vertrouwen was bemoedigend maar toch aarzelde hij nog. An merkte het.

“Had jij al plannen voor vandaag?” vroeg ze.

“Nee, jij wel?”

“Normaal zou ik vanavond met een vriendin naar de cinema gaan, maar ik zal me wel ziek melden. Dan kunnen we alvast de rest van het weekend samenzijn.”

“Dat lijkt me heerlijk, schat.”

“Mij ook! We hebben allebei heel wat in te halen. Ik heb nog lang niet genoeg van jou, ik wil wel de hele dag met je vrijen.”

“De hele dag?” deed Ed quasi verontwaardigd. “Liefje, een ouwe man als ik overleeft dat niet hoor.”

“Niks ouwe man,” lachte An, “ik weet wel beter.”

Ed had nog willen antwoorden maar omdat zij haar lippen op de zijne perste, kwam hij daar niet aan toe. het praat nu eenmaal niet makkelijk met een lekkere tong diep in je mond en dus tongde hij haar liever hartstochtelijk terug. Onder het kussen ging Ans hand via zijn buik onder het laken en seconden later woog ze als het ware zijn zak in haar handpalm en kneedde ze zachtjes zijn ballen. Dat had gevolgen, want bij haar pols voelde ze zijn lid langzaam rechtop klimmen. Het was voor An het sein om het kussen te stoppen.

“Rust jij maar even uit, ouwe,” zei ze lacherig, “deze keer ben ik als eerste aan zet.”

Voor Ed goed en wel besefte wat er gebeurde, dook An met haar hoofd onder het laken en het volgende moment hapte ze toe. Haar gezuig, gelik en gesabbel maakten dat hij al heel snel lag te kronkelen van geilheid. Vijf minuten later kon hij het echt niet langer ophouden, maar ondanks zijn waarschuwing bleef ze vol overgave doorgaan. Zo kwam het dat hij ditmaal zijn hete brij wel in haar lekkere mondje sproeide, waar zij alles opslokte, tot de laatste druppel.

Ed besefte dat het een lange vermoeiende dag zou worden, maar als dat de prijs was voor haar liefde, dan betaalde hij die op zijn beurt met liefde en plezier. Heel veel dingen tussen hen zouden nog ingevuld moeten worden, maar dat was geen beletsel om alvast intens te genieten van elkaar. Op het moment dat An zich opnieuw bovenop hem vleide en haar linkerborst in zijn gulzige mond propte, wist hij dat zijn jonge vriendin er precies zo over dacht als hij.

Alle verhalen van: Stanzie

Fijn verhaal 
+2

Reacties  

Dat Stanzie kan schrijven valt niet te ontkennen. Ook dit is weer een pareltje, al zal het mierzoete liefdesverhaal misschien niet bij iedereen in de smaak vallen.