Sluierdans

Informatie
Geschreven door Remi
Geplaatst op 09 februari 2021
Hoofdcategorie Verleiding | Heteroseks | Overspel
Aantal reacties: 1
5663 woorden | Leestijd 29 minuten

Hij tilde het tentdoek op, en liet het achter zich dichtvallen. Na de koelte van de avond buiten was het, zoals altijd, benauwd warm in de tent. Hij stond stil in het duister en wachtte. De atmosfeer was bezwangerd met een mengeling van vele geuren, het zoete parfum van muskus en patchouli, de prikkelende geur van wierook en henna, een kruidige ondertoon van pepermunt, olijfolie, lamsvet, wol, stof, en zweet. Hij fluisterde haar naam maar er kwam geen antwoord. Van buiten de tent klonken gedempt flarden muziek, geroffel op een trom, twee fluiten en nu en dan een stem die een paar frasen zong en weer wegstierf. Na de gloed van het grote vuur buiten duurde het lang voor zijn ogen in het halfduister van schaars lamplicht iets ontwaarden. Waar was ze? Heel langzaam kwamen de vormen van de tent uit het zwart-rode donker naar voren en werden de wanden, behangen met zware doeken en wandtapijten, de dikke kleden en vachten en de talloze kussens van allerlei kleuren en formaat op de grond zichtbaar.

Ze zat in de schaduwen van de verste hoek van de tent, geknield op het grote bed, en keek naar hem. Hij wist dat zij hem allang had gezien, vanaf het moment dat hij binnenkwam, maar hij kon lange tijd niet meer van haar onderscheiden dan een silhouet, de schittering van ogen die hem zwijgend opnamen vanuit het donker van het met sluiers omhangen bed, en haar geur van zoet parfum en zilt zweet, die in de tent hing als een nevel als een onuitgesproken belofte.

Langzaam maakte het duister plaats voor schemer en kreeg zij gestalte. Ze was gekleed in dunne okerkleurige en wijnrode sluiers, waaronder sieraden blonken in het flakkerend licht. Haar donkere schouders en armen waren naakt, haar bovenarmen versierd met dof glanzende dunne gouden banden die het zachte vlees omknelden. Haar handen, met krullende donkerbruin-rode patronen in henna versierd, lagen rustig gevouwen in de schaduw van de sluiers om haar schoot. Een met zilverstiksel versierde doek om het hoofd geknoopt hield haar dikke haren omhoog. Om haar hals, zo rank in contrast met de molligheid van haar wangen en schouders, hing een fijne gouden ketting met kleine groene halfedelstenen, rustend onder het kuiltje van haar hals. Een enkele lok zwart haar krulde vanachter haar oor onder de hoofddoek vandaan. Haar gezicht was ongesluierd.

Hij wist niet hoe oud ze was; misschien achttien, misschien tweeëntwintig. Het halfduister maakte het onmogelijk haar leeftijd te schatten. Haar lichaam was dat van een jonge vrouw, klein maar welgevormd, met zachte volle borsten, een ronde buik en brede heupen. Maar de kinderlijk zachte wangen en het gewelfde voorhoofd deden hem vermoeden dat ze nog heel jong was. Haar gezicht was beeldschoon, met brede jukbeenderen, een neus die in een fiere kromme lijn omlaag liep, lippen vol en scherp gesneden van vorm en de puntige kin eronder gaf wilskracht aan de zachte kinderlijkheid van haar wangen. Dikke wenkbrauwen vormden sierlijke zwarte bogen boven haar glanzend donkerbruine ogen, amandelvormig met lange dikke wimpers, en diepzwart opgemaakt. Op haar linkerwang, vlak onder het jukbeen, had ze een klein rond litteken, een ondiep deukje zo groot als een speldenknop. Boven haar rechter wenkbrauw nog een. Kleine blauwe tatoeages versierden haar voorhoofd, bovenlip en kin, en gouden ringen blonken in haar oren.

Nog steeds bewoog ze niet. Alleen haar ademhaling was zichtbaar in het rijzen en dalen van de halfedelstenen op haar borstbeen en haar borsten onder de sluiers. Het flakkerend lamplicht gaf haar schaduwen een eigen leven op de wanden van de tent. Zo nu en dan lichtte haar gezicht een moment lang op uit het halfduister en die gloed deed haar lippen en ogen glanzen. Ze keek naar hem met een blik die hij na al die keren dat hij hier geweest was, nog steeds niet helemaal doorgronden kon. Een lichte spot lag erin, maar ook iets anders. In de benauwde atmosfeer van de tent, zo dicht bij haar, voelde hij de onoverbrugbare afstand die hen scheidde. Hij sprak haar taal niet, kende alleen haar voornaam, waarvan hij vermoedde dat het niet eens haar echte was. Het geld dat hij de man buiten de tent betaald had maakte de zaak nog troebeler. Hij had haar gekocht, maar hij kon zich, deze zowel als vorige keren, niet aan de indruk onttrekken dat ze hem met plezier ontving, zelfs naar hem verlangde. Of was dat slechts een pose? Nee, ondenkbaar. Zo veinzen kon niemand.

De eerste keer dat hij hier kwam was de verhouding duidelijk geweest, en ongelijk. Hij was de klant, zij de waar. Zonder haar te hebben gezien had hij de man, die hem buiten de tent had aangesproken, betaald en hij was met weinig verwachtingen naar binnen gegaan. Haar schoonheid had hem overdonderd en verlegen gemaakt, maar ze had hem zwijgend bij de hand genomen en hem naar het bed geleid. Daar was ze gaan liggen, had zonder haast haar jakje open geknoopt en haar dunne rok tot aan haar navel omhoog getrokken. Terwijl hij ademloos naar haar bruine borsten, buik en de donker behaarde heuvel tussen haar ronde dijen had staan kijken, had zij zijn broek losgeknoopt, met zachte handen zijn stijve pik tevoorschijn gehaald en hem bovenop zich getrokken.

Zwijgend had ze onder hem gelegen, haar dijen gespreid, en hem passief ontvangen in haar schoot. Met kalme blik, onaangedaan, had ze naar zijn gezicht gekeken terwijl hij zich hongerig aan haar jonge vlees had tegoed gedaan, haar had betast, haar borsten gestreeld, haar heupen gegrepen, en zijn hete roede steeds sneller en dieper in en uit haar kleine zwart behaarde vrucht had gestoten tot haar hele lichaam schudde onder zijn drift. Zelfs toen was ze onbewogen met haar grote zwarte bekohlde ogen naar zijn van lust en inspanning vertrokken gezicht blijven kijken tot hij klaarkwam. In zijn schokkend orgasme had hij haar vaag zien glimlachen, alsof haar iets was opgevallen wat haar amuseerde. Verward en beschaamd had hij zich van haar afgerold, zich snel aangekleed, en de tent schielijk verlaten.

Maar de volgende avond al hij had haar weer bezocht. Na die keer was hij nagenoeg iedere avond gekomen naar het tentenkamp rond het grote vuur, dat als semi-permanent bordeel buiten de poorten van de stad was opgeslagen. Op zoek naar iets wat hij zelf niet precies kon duiden. Hij hongerde naar haar, de hele dag lang, naar haar lijf, haar geur, haar blik. Ze lachte mild spottend naar hem in de dromen van zijn middagslaap en hij werd eruit wakker met schokkend onderlijf, zijn buik en lakens nat en kleverig van zijn zaad. Zijn werk deed hij nog slechts in een roes van dagdromerijen, halfslachtig en zonder aandacht.

Langzaam was er iets veranderd in haar houding jegens hem. Hoewel hij nog steeds haar pooier betaalde om haar te kunnen zien, en hij niet met haar kon praten, was er iets ontstaan dat de zakelijkheid van de transactie oversteeg en bijna teniet deed. Hij maakte zichzelf niet wijs dat het liefde was, of vriendschap. Misschien was het niet meer dan vertrouwelijkheid.

Toen hij voor de vijfde keer bij haar kwam, was hij, in plaats onmiddellijk naast haar op het bed te gaan liggen en haar te nemen, gaan zitten op de kussens, en had gezegd: ‘Dansez pour moi, si'l vous plait.'
Het was een plotselinge opwelling geweest en hij wist niet eens of zij wel Frans verstond. Verbaasd had ze hem aangekeken en een moment lang had hij getwijfeld of ze hem wel begrepen had. Toen had ze geglimlacht, was van het bed gestapt, had een lange sluier om zich heen geslagen en was gaan dansen, een kleine sierlijke sluierdans. Hij had met open mond naar haar zitten kijken tot ze half verlegen, half spottend, haar sluier had laten vallen, zijn hand had genomen en hem naar het bed had getrokken, als om hem er aan te herinneren waarvoor hij eigenlijk gekomen was.

Dat was de omslag geweest. Sindsdien wachtte ze op hem, gekleed in sluiers en sieraden, en danste voor hem, iedere avond weer. Hij begon te geloven dat ze er net zo naar uitzag als hijzelf. Kort daarop, misschien de tiende keer dat hij haar bezocht, kuste zij hem teder op zijn mond toen ze na de dans op zijn schoot kwam zitten. Het was een geste die hem verbaasde, zelfs schokte, van een hoertje naar haar klant. Maar een gebaar dat hij dankbaar accepteerde als teken van genegenheid, die ook hij steeds meer voor haar voelde. In de avonden die volgden was de ontspannen sfeer tussen hen veranderd in hartstocht, en hij moest aan zichzelf toegeven dat hij niet meer zonder haar kon. Hij bezocht haar tent nu elke avond en hij leefde dagelijks in angst dat hij haar aan het eind van die dag niet zou aantreffen, dat haar tent zou zijn opgebroken, en zij met haar stam vertrokken zou zijn naar een andere stad, ver van hier. Het was een gedachte die hem de adem benam en die hij steevast zo snel mogelijk van zich afschudde.

Hij deed een paar stappen in haar richting en zette zich neer op een aantal van de grote kussens die her en der door de tent verspreid lagen. De stof van de dunne kaftan die hij droeg, zacht, en zich aangenaam plooiend om zijn naakte lichaam eronder, was al vochtig van transpiratie. De warmte, zwanger van stoffige, zoete, en scherpe geuren en de belofte van wat komen ging, maakte zijn lichaam loom en zwaar. Hij glimlachte naar haar, waar ze zat op het bed, en leunde ontspannen achterover in de kussens.

Ze glimlachte terug, stond op uit haar geknielde houding en stapte van het bed. Ze bukte zich een ogenblik naar een van de lampen en draaide de vlam hoger. Haar bewegingen waren gracieus en krachtig, als die van een kat, en de blik die ze hem vanuit het lamplicht toewierp was ondeugend en uitdagend. De dunne sluiers vielen tot op haar kuiten en slechts de ronde vormen van haar borsten en heupen duwden de transparante stof omhoog en naar buiten. Ze hief haar naakte armen op schouderhoogte en maakte langzame, sierlijke bewegingen met haar kleine handen op de maat van de muziek die van buiten klonk. Haar ogen lieten de zijne geen moment los. Ze begon te dansen, traag, vanuit haar heupen. Haar armen en handen bewogen soepel als slangen voor haar lichaam en gezicht. Ze schuifelde met blote, met henna versierde voeten over de dikke wol van de berberkleden langzaam in zijn richting, en haar geur danste bedwelmend voor haar uit. Vlak voor hem stond ze stil en draaide langzaam dansend om haar as. Onder de sluiers schemerde het zachte bruine vlees van haar billen, dat trilde op de maat van haar heupwiegen. Om één van haar enkels rinkelden zacht twee belletjes aan een dunne gouden ketting.

Eenmaal weer naar hem toegekeerd tilde ze al dansend met de vingers van één hand de sluier voor haar lichaam omhoog, voor haar gezicht, zodat alleen haar ogen en voorhoofd zichtbaar bleven. Zwijgend danste ze verder, donkere ogen gericht op zijn gezicht, zijn ogen, zijn mond, de vrije arm en hand gracieus bewegend om haar hoofd. Onder de rand van de sluier was haar buik zichtbaar geworden, haar ronde, zachte, bruine buik met een diepe navel die leek te knipogen op de maat van haar bewegingen. Het zachte vlees trilde en schudde als een rijpe vrucht in de ronde kom van haar brede, draaiende heupen. Nog hoger tilde ze haar sluier, verzamelde de stof in plooien in haar vingers en haar borsten werden zichtbaar, als tweelingmanen vanachter wegtrekkende wolken. Rond en stevig schommelden ze boven de rand van haar buik en borst, bruin als noten, met de donkerroze ring van de hoven glad en gezwollen uitpuilend rondom de tepels. Hun beweging rolde door zijn buik en liezen, vulde zijn onderbuik met een hongerig verlangen. Haar ogen glinsterden, hij kon zien dat ze lachte achter haar sluier. Zijn mond was droog en stroef, en hij slikte moeizaam. Zijn ademhaling was diep en zwaar geworden. Onder de kaftan stond zijn gezwollen geslacht trillend en kloppend, en waar de stof omhoog kwam was een kleine natte plek verschenen.

De sluier viel uit haar hand, bedekte een ogenblik lang weer haar hele lichaam, maar viel toen verder tot op de grond, en weer draaide zij dansend in de rondte, nu sneller. Haar borsten, buik, en rug waren in al hun warme bronzen pracht zichtbaar. Haar vingers gleden sierlijk langs haar wiegende heupen en haar trillende flanken. Ze omcirkelden haar borsten en streelden haar ronde schouders en slanke hals tot zij de hoofddoek bereikten, die ze met een kleine beweging ontknoopten. Haar donkere, zware haar viel als een geurige waterval over haar schouders en rug tot onder haar schouderbladen, en haar krullen dansten als zwart vuur in het warme licht van de lampen en streelden de huid van haar rug, haar bovenarmen, haar borsten. Haar gezicht was nu grotendeels verborgen achter haar haren, alleen haar ogen bleven schitterend als twee edelstenen zichtbaar achter de donkere strengen.

Buiten nam het tempo van de muziek toe en de dans werd wilder en energieker. Haar handen en armen zwaaiden in hypnotiserende kronkelingen om haar hals en hoofd. Haar borsten, buik en heupen trilden en schudden, en haar neusvleugels stonden wijd open in haar gezicht. De warme geur van zweet en henna en parfum werd sterker en maakte hem dronken en duizelig van verlangen. Toch bewoog hij nog steeds niet. Hij dronk haar met zijn ogen, neus en oren. Tussen de uitwaaierende plooien van haar sluierrok waren haar mollige benen steeds vaker zichtbaar, en vonken spatten uit de sieraden op haar heupband. Haar kleine blote voeten stampten op de ruige wol op de vloer en haar heupen deinden in een wervelende beweging heen en weer, steeds dichter bij zijn gezicht. Ze nodigden hem uit de gordel om haar middel los te trekken en de kleine zachte vrucht achter de sluiers in zijn mond te nemen, het sap eruit te zuigen en langs zijn wangen en kin te laten druipen.

Toen ineens zweeg de muziek en de dans kwam tot een plotseling einde. Ze stond stil, vlak voor hem, in de laatste pose van de dans, de armen langs haar oren omhoog gestrekt, haar haren in een wilde wolk om haar schouders en borsten, haar heupen en buik naar voren gedraaid. Ze hijgde en haar ronde buik en flanken bewogen zachtjes in en uit, in en uit. Een zweem van kleine zweetdruppeltjes stond op haar huid en ze glansde dof, alsof ze van goud was. Triomfantelijk keek ze hem aan.

De muziek hervatte in een rustiger tempo. Terwijl haar ademhaling geleidelijk tot rust kwam, ontwaakte hij langzaam uit zijn roes. Hij werd zich bewust van zijn eigen lichaam, klam en bezweet op de kussens voor haar. Zijn liezen en billen waren druipend nat en zijn mond was zo droog als karton. Onder zijn kaftan stond zijn pik rechtop, gezwollen en hard als een houten knuppel, en waar hij de stof omhoog duwde was deze doorweekt van voorvocht. Zijn zak stond strak en haast pijnlijk gespannen om zijn ballen. Hij streek zijn tong langs zijn lippen om ze te bevochtigen, maar tevergeefs. Het bloed bonsde in zijn slapen, onder zijn jukbeenderen. Hij voelde dat zijn gezicht dieprood blozend van kleur moest zijn.

Zijn hand, nat van zweet, reikte in de richting van haar benen, en ze nam nog een stap dichterbij, zodat hij haar kuiten en enkels kon strelen. Langzaam gleed zijn hand omhoog onder de sluiers, over haar ronde knie, langs de buitenkant van haar dij. Haar huid trilde als die van een paard geplaagd door vliegen. Ze schokte en sidderde onder zijn hand. Zijn andere hand volgde en met alle tien zijn vingertoppen streelde hij de fluwelen huid van haar bovenbenen en de weke vochtige zachtheid van de binnenkant van haar dijen, die hij willig, hongerig, uiteen voelde wijken om hem ruimte te geven.

Hij liet haar een ogenblik los om de gestrikte veter aan de voorkant van haar heupband met een rukje los te trekken. Zwaar van zweet vielen de gordel en sluiers rondom haar enkels. Snel stapte ze eruit en met korte eenvoudige gebaren ontdeed ze zich van haar sieraden, haar armbanden en kettingen, en liet deze in de plooien van het gevallen kledingstuk vallen. De natuurlijkheid van haar bewegingen en de ongedwongen gratie waarmee ze voorover gebogen haar been optilde om haar enkel van de ketting met de kleine belletjes te ontdoen, vervulde hem haast met een groter verlangen naar haar dan de dans die eraan vooraf was gegaan. Volkomen naakt stond ze nu voor hem. Haar kleine gestalte leek wel geheel uit welvingen en zacht bollend vlees te bestaan. Ze hield haar hoofd licht gebogen, haar armen iets naar buiten, met de handpalmen naar voren, in een pose van overgave. Als een zachte zwarte mantel vielen haar haren over haar schouders. Haar borsten waren als rijpe vruchten, zacht en gezwollen, en in de donkere hoven lagen haar tepels als zoete kersen klaar om gegeten te worden. De welving van haar buik was als een zacht kussen, waarin het knoopje van haar navel als een klein oog lonkte. Haar heupen waren wijd en rond, en liepen in een trage adembenemende boog in haar dijen over. De kleine zwart behaarde vrucht daartussen bevond zich vlak voor zijn gezicht. Haar geur zweefde hem tegemoet, een mengeling van zweet en muskus, zoet en ziltig.

Zijn handen rustten lichtjes op haar heupen, en zonder dat hij kracht hoefde te zetten bracht hij haar nog dichter bij zijn gezicht. Hij begroef zijn neus in de stugge vochtige krullen van haar venusheuvel. Diep dronk hij haar geur in, als een dorstig man koel water, en liet zich bedwelmen. Hij drukte zijn neus nog dieper in de vlezige ronding en kantelde zijn gezicht, zodat hij haar vochtige vruchtvlees tegen zijn kin voelde en opende zijn mond. Hij tastte met zijn tong naar binnen en voelde haar heupen onder zijn vingers schokken toen zijn tongpunt haar lustknop raakte. Haar handen woelden zachtjes door zijn haren en met zachte kreetjes drukte ze haar onderlichaam nog verder naar voren, kantelde haar heupen tegen zijn mond en liet hem haar vrucht likken tot haar lipjes dropen van zijn speeksel en haar sap over zijn kin drupte. Na een poos, die een eeuwigheid leek te duren, duwde ze hem zachtjes in de kussens, boog ze haar knieën en kwam schrijlings op zijn schoot zitten.

De nabijheid van haar hitte en geur, en de vochtige zachtheid van haar huid, was haast overweldigend en een ogenblik lang kon hij nauwelijks ademhalen van lust en verlangen. Haar mollige dijen drukten zacht op de zijne en hij voelde de hitte van haar schoot door de stof van zijn kleding gloeien. Haar gezicht was vlakbij, de zwart gekohlde ogen, de trotse curve van haar neus, het zachte donshaar op haar wangen, een gouden lijntje in het lamplicht, haar volle lippen, trillend, halfopen, de kleine tanden met de punt van haar tong ertussen vochtig trillend, haar hete zoete adem als een streling op zijn gezicht. Zijn handen betastten haar huid, streelden haar flanken, kneedden haar schouders, de omvang van haar bovenarmen, de ferme ronding van haar borsten. Ze gleden in het geurige zweet onder haar oksels, streken over de spieren van haar smalle rug, de zwelling van haar middel, haar heupen. De vingertoppen van zijn linkerhand volgen de zweetdruppels die over haar heiligbeen tussen de welvingen van haar brede billen liepen. Die van de rechterhand tastten over de tengere fiere zuil van haar hals omhoog, woelden door het zware haar, raakten gevangen in de dikke krullen, stootten op de geurige wortels in de hoofdhuid. Hij drukte haar lijf hard tegen het zijne, bracht hun gezichten samen, kuste haar lippen, stootte zijn tong tegen haar tanden, liet haar tong de zijne omvlechten, en als water liep haar speeksel in zijn mond. Haar lippen waren nu vol en stevig, dan weer zacht en week, en in de holte van hun monden omstrengelde haar tong de zijne in een woeste worstelende omhelzing. Hun neuzen snoven elkaars adem op, wreven vreemde geuren in de plooien van elkaars gezicht, hun wangen en kin nat van hun kwijl en haar vruchtsap, hun ogen gesloten. De palm van haar ene kleine hand lag om zijn achterhoofd en nek, de vingers van de andere zwierven speurend over de kaftan, op zoek naar een opening.

Ongeduldig rukte ze aan de stof, kwam licht omhoog om ruimte te maken, en trok het doorweekte kledingstuk over zijn hoofd uit. Nu was hij naakt en zijn hele lichaam schreeuwde om de aanraking van haar huid. Weer drukte hij haar lijf tegen het zijne en wreef haar woest tegen zich aan. Zijn stijve zwol nog verder op tegen haar buik, terwijl hij haar koortsachtig kuste over haar hele gezicht en hals, en zij hem met haar wonderlijk zachte handen streelde over zijn flanken, rug en nek. Zweet rolde over hun lijven en ledematen.

Dan, met zachte drang, maakte ze zich los uit zijn omhelzing en duwde ze hem met haar hand op zijn borst terug in de kussens. Plagend stak ze haar tong uit en grijnsde als een kwajongen haar kleine tanden bloot, terwijl ze opstond en zijn benen uit elkaar duwde en ertussen knielde. Strelend en kriebelend gingen haar vingers over zijn knieën naar de binnenkant van zijn dijen. Zacht giechelend keek ze hoe zijn lid wild schokte en steigerde terwijl hij diep zuchtte. Hij liet zijn blik dwalen over haar bruine huid, haar borsten, haar schouders, de woeste warreling van haar haren, en zijn handen grepen koortsachtig in de kussens om hem heen. Haar handen bereikten zijn liezen en omvatten zachtjes zijn samengetrokken zak. Ze bracht haar gezicht tot vlak boven zijn schokkende eikel en ademde er tegenaan. De hitte van haar adem zinderde door zijn onderlijf en zijn gezwollen roede zwiepte omhoog en raakte haar onderlip. Met een kreetje hapte ze toe en sloot haar mond om de top, bewoog haar tong om de half teruggetrokken voorhuid en over het mondje in zijn eikel, glibberig van voorvocht.

Eén hand bleef zachtjes zijn zak strelen, terwijl de ander langs de harde schacht omhoog gleed, knedend en strelend, tot ze bijna bovenaan haar vingers eromheen sloot en de huid traag naar beneden trok. Heel langzaam kwam zijn eikel vrij in de natte hitte van haar mond. Terwijl haar tong dik en zacht tegen zijn vlees drukte tot de huid helemaal naar beneden getrokken was, zoog ze zachtjes. Haar tongpunt danste trillend tegen de kleine witte pees en cirkelde vervolgens om de rand. De explosie van genot was bijna te veel. Een luide kreun ontsnapte hem. Net op tijd liet ze los en in één beweging liet ze zich voorover op zijn lichaam vallen, met haar buik en heupen tegen zijn buik, haar volle bruine borsten tegen zijn borst plettend. Glibberig van hun zweet liet ze zich langzaam naar beneden glijden tot haar natte vrucht de punt van zijn pik raakte. In één beweging schoof zijn schokkende en kloppende eikel de broeierige warmte van haar schoot binnen.

Toen ze hem helemaal in zich had laten glijden bleef ze stil liggen, haar zachte buik tegen de zijne geplakt, haar borsten tegen zijn ribben, haar mond halfopen tegen zijn hals, één hand om zijn nek, de ander rustend op zijn flank. Hij ademde de geur van haar haren en zijn handen rustten op haar billen, zacht, warm, nat en rond. Zijn vingers strelend op de ribbeltjes van haar aars, en zo lagen ze roerloos in de kussens. Onder zijn vingers voelde hij haar kleine bewegingen met haar onderlijf maken, haar schede kneep ritmisch in de schacht van zijn roede en de hitte van haar binnenste omgloeide zijn eikel tot deze haast explodeerde.

Toen richtte ze zich plotseling op, ging op haar hurken zitten en stond op. Zijn lul gleed uit haar. Na het vuur van haar buik voelde de warme lucht in de tent even koel op zijn natte, brandende vlees. Ze lachte en maakte hem met wat duwen duidelijk dat hij zich om moest draaien. Hij draaide zich op zijn buik en ze kwam achter hem tussen zijn benen zitten. Ze kende hem goed en wist precies wat hij verlangde. Hij sloot zijn ogen en voelde hoe ze zijn billen streelde en kneedde, en telkens lichtjes met haar vingers door de bilspleet gleed en zijn anus raakte. Het zweet droop tussen zijn dijen en alle spieren in zijn bekken en buik trokken samen van genot. Onwillekeurig drukte hij zijn achterste omhoog. Haar handen maakten van de ruimte gebruik om ook zijn kletsnatte zak in de streling te betrekken. Haar vingers kropen in zijn liezen, trokken sporen van genot in de samengetrokken rimpels van zijn zak, omvatten zijn bilspieren en drukten in het zachte vlees ertussen. Druppels spuug vielen tussen zijn billen en steeds dieper verdwenen haar vingertoppen in de gladde plooien van zijn gat. Zijn pik pompte en stampte tegen de kussens en zijn dijen trilden van inspanning om zijn onderlijf steeds hoger op te tillen, tot ze hem bij de heupen pakte en hem hielp om op zijn knieën te gaan zitten. Hij voelde haar uitademing koel tegen zijn omhoog gerichte bilspleet en natte gat wasemen, en warm worden toen ze naderbij kwam.

Haar tongpunt raakte lichtjes zijn anus. Hij kreunde luid. Genot drong tot aan zijn middenrif zijn onderlijf binnen en zijn hele lichaam resoneerde in de zindering die werd veroorzaakt door deze aanraking. Zijn achterwerk ontspande en opende zich, en in die ontspanning danste haar tong, eerst zachtjes tastend en plagend, dan steeds dieper duwend en stotend tot het leek dat haar tong binnenin hem ronddraaide en als vuurwerk de ene explosie van lust na de andere ontstak. Haar tongpunt trilde tegen de randen, raspte langs de ribbels, gleed over de rimpeltjes er omheen. Ze knabbelde met haar kleine tanden aan zijn vlees en hij schokte en schudde als een dier onder de zweep van genot die ze over zijn lichaam legde.

Een ogenblik lang nam ze rust. Van een afstandje blies ze tegen zijn wijd open anus die zich in een reflex sloot. Dan kwam ze weer dichterbij en haar tongpunt likte lichtjes, als aan een pijnlijke plek over zijn aars, die zich weer opende als een bloem in het zonlicht. Haar handen omvatten zijn scrotum en kneedden zacht de ballen. Spanning en ontspanning klotsten als twee tegengestelde golven door zijn lichaam heen en weer. Eén van haar handen gleed verder naar zijn buik. Haar vingers omcirkelden de tip van zijn druipende pik en trokken langzaam de voorhuid strak naar achter. De andere hand, de vingers bevochtigd met spuug, kwam de eerste te hulp. Haar vingertoppen gleden om de koortsachtig zwellende eikel, om de voorrand, de punt, de kleine pees. Hij drukte zijn gezicht in de kussens en schreeuwde zijn genot uit. In een traag en tergend ritme begon ze speelse stootjes met haar tong in zijn achterste af te wisselen met zachte rukjes en kneepjes in zijn eikel. Zijn hele lichaam rilde en schokte als van koorts en hij wilde dat het altijd zo doorging. Dit was het beste, het meest sublieme genot dat ze hem schenken kon.

Vlak voor hij dacht het niet langer vol te kunnen houden, dat hij nu wel komen moest, zijn zaad uitstortend over de zachte kussens onder zijn buik, liet ze hem los. Ze duwde hem, bijna ruw, tegen zijn heup. Hij rolde om, en weer beklom ze hem, nu met haar billen naar zijn gezicht en liet haar gloeiende, geurige vruchtvlees over zijn gezicht zakken. De lippen van haar vulva, dik en ribbelig en gezwollen van lust, kusten de lippen van zijn mond met een kletsnatte ziltzoete smaak. Hongerig zoog hij ze naar binnen en dronk haar vocht; ze smaakte als zoute honing. Hij stak zijn tong diep en met overgave in haar schede en proefde de licht zure smaak daarbinnen. Haar kroezend venushaar kriebelde zijn wangen en kin, en zijn neus snoof de muskusgeur van haar aars op. Zijn handen zwierven over haar heupen, grepen de volheid van haar billen, schoven voorlangs over haar buik, haar ribben, vingen haar borsten en knepen in de tepels, hard in de nu samen gerimpelde hoven, gleden onder haar oksels in het bitterzoete zweet daar, en trokken sporen over de gespannen spieren van haar bezwete rug. Ze kreunde en hijgde. Hij knabbelde met zijn lippen aan haar almaar zoeter geurende vlees en krulde zijn tong om haar klit, soms hard en vol, dan weer vlinderlicht en plagend, tot ze met kleine kreetjes haar vulva wild over zijn gezicht begon te wrijven.

Nu was het zijn beurt om haar ruw van zich af te werpen. Ze kwam op haar rug in de kussens terecht en haar blik was wild en dierlijk van lust. Ze snoof en hijgde, keek hem uitdagend aan, en een lach kwam van diep uit haar buik; kort, onbeheerst en aanstekelijk. Hij nam een ogenblik de tijd om haar te bekijken, een glimlach om de lippen, en streelde met zijn ogen de volle vormen van haar warme lijf, haar borsten en buik deinend op haar hijgende ademhaling, het sterke zachte vlees van haar armen, haar mollige dijen met daartussen haar donkerrode spleet, nu opengesperd als een hongerige mond tussen het zwart krullend haar. Haar kleine versierde handen en voeten, haar wilde dos haar dat boven haar gezicht als een vacht over de kussens lag, de gouden ringetjes in haar kleine oren. Haar ogen en handen reikten naar hem en ze opende haar mond met de lippen getuit in een stille oh, verlangend naar zijn mond, zijn lijf, zijn vlees. Hij tilde haar op en droeg haar naar het bed achterin de tent, legde haar neer en wierp zich tussen haar gespreide dijen, in haar armen, drukte zich tegen haar borsten, kuste haar op haar wijd open mond. Het beddengoed was schoon en droog, en voelde een ogenblik als een verkoelende balsem voor hun koortsige vlees. Zonder zoeken schoof hij haar schoot binnen en boorde zich diep in haar buik. Zijn eikel raakte het mondje op de bodem van haar schede en hij voelde hoe het hongerig aan zijn vlees knabbelde. Hard en heet lag zijn lijf tegen de zachte ronde vormen van het hare. Een kort ogenblik lagen ze stil en was er alleen het donkere koortsige kloppen van het bloed in hun onderbuiken.

Toen sloeg ze haar benen om zijn lendenen en drukte haar bekken tegen het zijne, terwijl ze kreunend draaiende bewegingen maakte met haar heupen. Zwaar liet hij zich op haar vallen, wrikte, schokte en stootte zijn onderlichaam tegen haar kletsnatte, vlezige, van lust gezwollen vulva, alsof hij zijn hele lijf door haar opening naar binnen wilde persen. Zijn handen zwierven over haar flanken, omvatten haar borsten die onder zijn borst vandaan puilden, klampten zich een ogenblik vast aan haar ronde schouders, gleden over haar armen naar haar heupen, haar dijen. Hij greep haar benen en dwong ze omhoog, vouwde haar onder zich dubbel, haar knieën naast haar borsten, haar dijen tegen de dikke plooien van haar buik geperst, haar harde schenen en zachte voeten onder zijn armen, en ramde grommend in een bezeten ritme zijn tot berstens gezwollen stang diep in de plooien van haar spleet.

Ze slaakte een rauwe kreet, ontving hem, nam hem, tot op de bodem van haar schede. Ze greep zijn heupen en stuurde hem naar binnen, telkens weer, terwijl ze haar kont onder hem draaide en wrikte, en zijn wild raggend vlees kneep en stuwde. Zijn balzak sloeg tussen haar zachte billen, tegen haar puilende aars, klevend van slijm en zweet. Ze schudde haar hoofd heen en weer over het bed, haar haren over haar gezicht en de lakens zwepend, en haar prachtige gezicht was vertrokken in een grimas van wijd opengesperde neusvleugels, weggedraaide ogen, lippen opgetrokken om tanden die overliepen van kwijl, haar tong naar voren reikend in een onmogelijke kus. Met een kreun die diep in haar borst begon en zich naar buiten brak als een dierlijk gegrom, kwam ze klaar. Schokkend en sidderend bracht ze haar heupen nog verder omhoog, terwijl haar donkerrode vruchtvlees om zijn stang naar buiten puilde en haar nagels krassen trokken over zijn billen en heupen. Binnenin haar was haar orgasme als een golf van verzengende hitte die zijn eikel omspoelde. Zijn zaad spoot, spattend als een vermenging van water en kokende olie, diep in haar buik, tegen het mondje van haar baarmoeder en de ribbelige wanden van haar kut. Golf na golf van haast onmogelijk genot, terwijl hij tevergeefs probeerde zich nog dieper in haar te stoten.

Langzaam ging de storm liggen. De schokken in hun krampende vlees maakten plaats voor een wegebbend zacht genot, als het vloeien van koel water over een oververhitte huid. Hun hortende adem kwam langzaam tot rust. Bevrediging overviel hun moede ledematen als een loom verdriet. Zacht en voorzichtig kusten ze elkaars opgezette lippen, streelden elkaars bezwete armen en hals. Ze werden zich bewust van de geuren die, als damp van hun laaiend vuur, nu neersloegen op hun koelende huid en ze besnuffelden de favoriete plekjes op elkaars lichamen.

Het was tijd om te vertrekken.

Teder kuste hij haar schouder en stapte van het bed, terwijl zij ging zitten en een sluier om haar lichaam sloeg. Terwijl hij wegliep pakte ze zijn hand en hield zijn vingers zolang als het kon in de hare. Hij voelde de zachtheid van haar vingertoppen nog minuten nadat ze uit de zijne waren gegleden op zijn handpalm en vingers natintelen. Nog langer hielden hun blikken elkaar vast.

Hij pakte de kaftan van de vloer en trok hem aan over zijn hoofd. Met een laatste blik op haar kleine gestalte op het bed, en een laatste teug van de zwoele geuren die de tent vulden, tilde hij het tentdoek op, liet het achter zich dichtvallen en stapte de ijskoude nacht in.

© Remi 2003

Alle verhalen van: Remi

Fijn verhaal 
+6

Reacties  

Veel vaart heeft dit verhaal niet. Daar staat tegenover dat het zo fraai en gedetailleerd is geschreven, dat je bij wijze van spreken de hitte kunt voelen, het zweet kan ruiken en het meisje ziet dansen. Ik waan mezelf in de woestijn van dit sprookje van 1001 nacht. Prachtig!