Eén brug te ver!

Informatie
Geschreven door Stanzie
Geplaatst op 19 februari 2023
Hoofdcategorie Verleiding | Heteroseks | Overspel
Aantal reacties: 2
6590 woorden | Leestijd 33 minuten

(Een veelschrijfster zou ik mezelf niet noemen, maar dan nog heb ik soms het idee dat ik, voor wat mij binnen het ‘erotisch spectrum’ aanspreekt, alles al een keer heb geschreven… Tot iemand mij onlangs uitdaagde om dan maar eens ‘iets’ te schrijven vanuit het mannelijk perspectief. Dat had ik tot dusver nog niet gedaan en met dit verhaal ben ik die uitdaging aangegaan. Hopelijk is het geen ‘afgang’ geworden…)

"Hier is het," zei mijn stiefzus na een aantal kilometers rijden over een zandweg. Ze keek niet eens op van haar telefoon.
"Dat hek dat we net passeerden?" vroeg ik.
Met haar vrije hand steun zoekend op het dashboard zette Mona zich schrap toen ik hard op de rem trapte. "Rustig maar,” zei ze. “We kunnen de volgende inrit nemen, net voorbij de bocht."

Achter de volgende bocht lag een laantje, afgeboord met grote rododendronstruiken die  niet echt goed onderhouden leken. Zonder mij aan te kijken knikte ze, als antwoord op mijn ongelovige blik.
"Dit lijkt wel als in een film," zei ik, ondertussen de wagen het smalle laantje insturend. "Heeft jullie huis echt twee ingangen? Is heel dat domein dan van jullie?"
Mona haalde haar schouders op. "Je weet toch waar we naartoe gaan? Jouw vader heeft het helpen renoveren. Hij bleek de gedroomde specialist te zijn in het renoveren van oud houtwerk."

Ze keek nog steeds niet op van haar glimmende telefoon van de nieuwste generatie, maar alles samen had ze wel al meer woorden tegen mij gesproken dan tijdens de rest van de trip. In één keer misschien zelfs meer woorden dan in de hele periode dat we elkaar kenden. "Opa noemt het altijd 'Gwendoline’s buitenhuisje,” voegde ze er nog aan toe. “Ik wordt er nog eens gek van.”
"Dit was dus mijn vaders grote project in Nederland, ten westen van Breda?" vroeg ik.
Meer dan een schouderophaal kwam er niet. Dikke vriendjes zouden mijn stiefzus en ik nooit worden. Ze deed ook geen enkele moeite om te verbergen dat het haar niet zinde dat ze door haar moeder naar het station van Breda was gestuurd om mij van daaraf naar hun woonst in dit uitgestrekt natuurgebied te gidsen.

Ik minderde vaart toen de landweg naar rechts afboog. We reden door een vrij smalle poort en plots keek ik op een geplaveid terras van een enorme villa. Het terrein er omheen oogde fris en goed onderhouden. Ergens wel een beetje protserig in zijn ontwerp, met aan alle zijden een hoog metalen hekwerk.
Boven aan de trap naar de imposante achterdeur bleken twee mannen op de uitkijk te staan. Een van hen kwam naar beneden, nog voor mijn roestige Volkswagen Golf tot stilstand kwam.
Mona keek op en draaide het zijraam naar beneden toen de man in donkere kleren en een donkere bril naar haar toe boog.
"Mona, je weet dat je niet langs achter naar binnen mag rijden," zei de man.
Ze glimlachte naar de man en legde haar hand op zijn bovenarm.
"Ik kon de kans om jou te zien niet voorbij laten gaan, alleen maar omdat mijn moeder het niet leuk vindt," zei Mona. De verleidelijke glimlach die ze hem toestuurde was echt niet te missen.

De man grijnsde en schraapte zijn keel toen hij naar mij keek. "Zou je zulke dingen wel zeggen in het bijzijn van je vriend? Mevrouw de barones..."
"Lieve god!" schaterde Mona. "Mijn vriend? Goeie genade, nee! Dit is de zoon van mijn moeders huidige man."
"Oh," zei de bewaker, terwijl hij mij wat kritischer bekeek. "Dan nog zou hij langs de grote poort moeten binnenrijden, dat weet je.”
"Ik wel, maar die domkop is er voorbij gereden," zei Mona. Ze leunde uit het raam om hem te kussen en hij trok haar stevig tegen zijn brede borstkast aan toen hun lippen elkaar raakten. Mijn stiefzus giechelde toen hij hun kus afbrak en haar met een hunkerende blik aankeek.

"Ik wil eerst douchen voor ik mijn moeder zie," zei ze uit het niets.
Ik vond het een merkwaardig opmerking van de dochter des huizes tegenover een ondergeschikte van haar moeder. Die twee hadden iets met elkaar, dat voelde ik aan mijn water.
"Waarom?" vroeg de man. "Heeft mijn lieve meisje misschien vieze dingen gedaan?"
"Nog niet,” reageerde ze ad rem, “maar dat ben ik wel nog van plan voor ik haar zie."
Ze boog opnieuw naar de man toe om hem te kussen.
"Lieve Mona, jij zorgt  er nog eens voor dat ik ontslagen wordt," zei hij tussen het kussen door. "Als ik nog een keer betrapt wordt dan..."
"Dat zien we dan later wel weer," onderbrak Mona hem snel. "Ik verwacht je zo spoedig mogelijk op mijn kamer."
Terwijl hij haar nog vuriger leek te kussen, gleden zijn handen over haar lichaam mijn auto in, helemaal tot op haar kont.
"Mm, goed dan," stemde hij in. "Ga maar gauw naar boven, ik kom zo snel mogelijk."
"Zo ken ik je weer, Barry," zei ze, terwijl ze hem nog een laatste keer kuste en hem met duidelijke tegenzin losliet.
Wat er ook te zeggen viel over mijn vijf jaar jongere stiefzuster, smaak had ze wel. Barry zag er best goed en sportief uit, maar ik kon mij er wel iets bij voorstellen dat de barones - zoals mijn stiefmoeder graag genoemd wilde worden – daar een iets andere mening over had.
"Kom op," richtte Mona zich tot mij. “Parkeer jouw roestbak daar maar.” Ze wees naar een grindstrook die als parking dienst deed.

Eenmaal mijn reistas uit de auto moest ik alle zeilen bijzetten om mijn stiefzus te volgen. Ze rende de brede, stenen trap naar de achterdeur op alsof haar leven er vanaf hing. Pas vlak voor de deur had ik haar ingehaald en met mijn hand op haar bovenarm hield ik haar staande. Er moest mij nog iets van het hart.
"Wat is hier in godsnaam gaande, Mona? Ik dacht dat ik ter gelegenheid van mijn vaders verjaardag een rustig weekend zou doorbrengen in jullie huisje op de buiten, maar dan krijg ik zoiets onvoorstelbaar groots voorgeschoteld,” zei ik. “Wat is dit voor een plek?"
"Ons huisje op de buiten?" snoof mijn stiefzus. "Zeg nu niet dat jij niet eens weet met wie jouw vader getrouwd is?"
"Ik euh… Ik heb jouw moeder een aantal keren ontmoet. Ze leek mij best aardig. Vader zei me wel dat ze behoorlijk rijk was, maar..."
Met de deurkruk al in haar hand draaide Mona zich alsnog naar mij toe. "Gedroeg mijn moeder zich bescheiden bij die ontmoetingen?” vroeg ze op scherpe toon. “Kwam ze op jou over als een kleine ondernemer die wat zakelijke meevallers heeft gehad?"
"Dat nu ook weer niet, maar ik denk..."
"André,” zuchtte ze. “Weet jij echt niet waar al dat geld vandaan komt?"
Ik schudde mijn hoofd, waarop ze haar ogen eventjes hemelwaarts richtte. Ze duwde de deur open en met een hoofdknik gaf ze aan dat ik haar moest volgen.

De achter inkom leek één grote inloopkast, die helemaal donker werd toen ik de deur achter mij dicht trok. Mona opende de deur naar een fel verlichte gang met een lichtgrijs, langharig tapijt op de vloer. Ergens leek het bijna heiligschennis om daar met mijn stoffige schoenen overheen te lopen, maar wat moest ik anders?  Halfweg de gang sloeg Mona linksaf in de richting van een imposante traphal, maar toen ik haar volgde, keerde ze zich om.
"Jij moet die kant op,” zei ze, wijzend naar de gang rechtdoor. "Mijn moeder wil dat jij in de logeerkamer op het gelijkvloers slaapt. Het is de laatste deur aan de rechterkant."
“Mij goed," mompelde ik, maar Mona liep alweer door.

Ik keek haar na en het was best mooi om zien hoe ze heupwiegend de enorme marmeren trap naar de bovenverdieping beklom. Heel even kwam het beeld van Barry’s grote handen op haar billen in mijn hoofd voorbij. Ja, die Barry was een bofkont…
Eenmaal mijn stiefzus uit het zicht verdween trok ik mijn schoenen toch maar uit en slenterde op mijn gemak de andere kant op. Voorbij de open foyer lopend bleef ik even staan om naar boven te kijken. Mijn stiefzus was nergens meer te zien, maar ik zag wel dat dit huis echt enorm én extravagant was. Niet minder dan zeven mahoniehouten deuren telde ik, die allemaal op een gigantische overloop uitkwamen. En dan waren er nog twee muren die ik vanaf de plaats waar ik stond niet eens kon zien.

Ook de logeerkamer ademde een en al luxe uit. Eigenlijk waren het twee kamers, met elkaar verbonden door een openstaande dubbele deur. Het eerste vertrek was de eigenlijke slaapkamer, waar het reusachtig grote bed de absolute blikvanger was. Achter de deur naast de kleerkast bevond zich een - naar verhouding - bescheiden badkamer met inloopdouche, maar ook hier straalde de luxe ervan af.  
De ruimte voorbij de dubbele deur was minstens even groot en ingericht als een knus salon, voorzien van een grote breedbeeld tv en een goed gevulde barkast. Als dit de logeerkamer was, hoe moesten de andere kamers in dit huis er dan wel uitzien?

Eenmaal mijn reistas uitgepakt, schonk ik voor mezelf bij de bar een drankje in. Nippend van het mij onbekende, zoete brouwsel, leunde ik tegen de deurpost van de dubbele deur aan en bekeek de schilderijen die tegen de wanden van het salon hingen eens wat beter. Links en rechts waren het stillevens. Landschapsschilderijen, mooi maar ook weer niet echt bijzonder. Het schilderij aan de muur tegenover mij was een naaktportret. Ik had er eerder nog niet echt naar gekeken, maar nu ik dat wel deed, herkende ik de afgebeelde vrouw direct. Het was een schilderij van mijn stiefmoeder, zittend in een stoel. Lachend en in een lichtjes achterover leunend silhouet, zodat haar rondborstige naaktheid heel mooi tot zijn recht kwam. Een zelfportret, dat zag ik toen ik het doek van dichterbij ging bekijken. De naam van de schilder - onderaan rechts - was haar eigen naam.

‘Verdomd vreemd,’ dacht ik, terwijl een nieuw slokje van het zoete spul mijn keel streelde. Ik ging een paar stappen achteruit om het grote doek wat aandachtiger te bekijken en kon niet anders dan toegeven dat mijn stiefmoeder een heel goede kunstenares was. De gelijkenis was frappant, zondermeer verbazingwekkend zelfs. Tegelijkertijd was de speelse energie die van het schilderij uitging best wel zinnenprikkelend te noemen. Ze moest ongetwijfeld vele uren besteed hebben aan dit portret van zichzelf, naakt in die stoel. Dezelfde stoel die nog geen meter van het schilderij vandaan stond. Starend naar de wondermooie naaktschildering kwam het besef bij me binnen hoe weinig ik eigenlijk wist over mijn stieffamilie.

Was het nieuwsgierigheid of werd ik in zekere zin getriggerd door het kijken naar het schilderij? Wat mij deed besluiten om de rest van de kamer te onderzoeken was mij hoe dan ook niet echt duidelijk, maar op het moment dat ik de onderste lade van een commodekast opende, vond ik een verzameling tijdschriften. Een hele stapel doorbladerde vieze blaadjes, zeg maar. Echt alle uitgevers binnen dat specifieke marktsegment  waren vertegenwoordigd. Ik trok er een willekeurig tijdschrift uit en sloeg het open bij een post-it. Wat ik zag was een paginagrote afbeelding van mijn stiefmoeder, languit liggend op zijden lakens.
Echt veel ‘onderzoek’ was er niet nodig om vast te stellen dat op elke met een post-it gemarkeerde pagina een foto van mijn stiefmoeder te zien was. Als het een enkele keer toch geen foto was, dan betrof het een interview met haar, waarin ze openhartig vertelde hoeveel plezier het haar deed om zichzelf begeerd te voelen, en hoe zij het als een roeping ervoer om die verlangens te helpen bevredigen.

Het geleidelijk aan strakker zitten van mijn broek draaide uit in een heuse erectie, terwijl ik door de tijdschriften bleef bladeren. Bij elke nieuwe blik op de naakte schoonheid van mijn stiefmoeder, leek het alsof mijn keel langzaam dichtschroeide bij ieder volgend slokje drank.
Ik wist dat zij in de modebranche gewerkt had. Ergens was het dus logisch dat ze in haar jongere jaren model was geweest, maar sommige foto's waren wel héél erg pikant.
Ik stopte met bladeren bij een foto waar ze met haar kont omhoog naar de camera gericht zat. Haar gezicht met een smachtend pruillipje was ook naar de camera gericht, terwijl de grote lul van een zwarte man, die verder buiten beeld bleef, op het punt stond om bij haar naar binnen te gaan.

Ik sloot mijn ogen en reikte naar beneden om wat ruimte te maken in mijn broek. Dat maakte het echter alleen maar erger. Anderhalf jaar zonder vriendin was inmiddels anderhalf jaar zonder echte seks en dat maakte me week.
In plaats van Gwendoline andere kerels te zien neuken, beeldde ik me in hoe het zou voelen als het mijn pik was die haar zou penetreren. Ik streelde mijn bobbel, mezelf voorstellend hoe ik diep bij haar naar binnen stootte. Zonder verder nadenken, maakte ik mijn riem los en opende mijn gulp.

Ik pakte het volgende tijdschrift en die foto was zo mogelijk nog beter. Mijn stiefmoeder lag nu op haar rug, mij recht aankijkend, alsof ze me smeekte om haar te nemen. Ik keek naar haar gezicht en haar volle lippen. Mijn ogen verlustigden zich aan haar lichaam en haar gulle borsten. Nog sneller streelde ik over mijn broek toen ik de bladzijde omsloeg. Ditmaal een foto waarop zij een man kuste, terwijl ze over hem heen leunde. Hij was gekleed en zij was naakt, maar de blik op hun gezichten gaf aan dat mijn stiefmoeder de touwtjes in handen had.
Het was gewoon te opjuttend. Ik kon mezelf niet langer tegenhouden en met een hand die trilde van de opwinding haalde ik mijn kloppende lid vanonder de laatste laag textiel vandaan.

"Ik wist niet dat jij er al was."
Aan de stem achter mij herkende ik de vrouw aan wie ik mij de laatste tien minuten had zitten vergapen en ik kreeg bijna een hartverzakking.
"Heb je de hoofdingang niet gebruikt, Andre?"
Ik durfde mij niet omdraaien, want ondanks dat ik me rot geschrokken was, wilde mijn erectie niet zakken. Ik kon hem zelfs nauwelijks terug in mijn broek krijgen.
"Nee, ik had die poort gemist," zei ik, proberend om mijn stem niet te laten trillen.
Ik opende mijn ogen en de Gwendoline in het tijdschrift staarde mij aan. Ik sloot ze snel weer, maar dan nog kon ik haar beeld niet uit mijn gedachten krijgen. Terwijl ik de ‘vieze boekjes’ terug in de kast schoof en de lade sloot, kon ik ook niets bedenken wat ik zou kunnen zeggen om mezelf zonder gezichtsverlies uit deze situatie te redden.

"Had je iets interessants gevonden?" vroeg Gwendoline.
Zonder geluid te maken was ze dichterbij gekomen en ze stond nu vlak naast mij. Zij moest wel weten wat er in die kast zat en ze kon mijn stijve onmogelijk niet gezien hebben. Ondanks alle spanning deed haar nabijheid mijn pik kloppen van geilheid. Al helemaal in het moment dat ze langs mijn arm streek toen ze lade weer opende en er willekeurig een boekje uithaalde.
"Was jij jezelf aan het betasten, André?"
"Euh..."
"Was jij jezelf aan het betasten terwijl je naar mijn foto's keek?" drong mijn stiefmoeder aan.
"Mis… Misschien," gaf ik met een nerveus lachje toe.
"Wat denk je dat je vader zou zeggen als hij het was geweest die je hier betrapt had?" vroeg Gwendoline.
Daar moest ik even over nadenken, maar al snel kwam ik tot de conclusie dat ik nog het best kon proberen om niet al te ernstig te reageren op haar vraag.
"Hallo zoon, hoe was de rit?... Iets in die aard zou hij zeggen.”

De opzet lukte. Gwendoline lachte en legde haar hand op mijn schouder. "Dat zal wel!" zei ze, terwijl ze mijn bovenarm vastpakte. "Hmm… Jij bent net zo sterk als je vader."
"Wa... waar is hij eigenlijk?" vroeg ik.
"Die is aan het pokeren met de tuinmannen en de chauffeur. Dat wilde hij persé op vrijdagnamiddag nog doen omdat hij dat morgen op zijn verjaardag van mij niet mag. Ach ja… Jouw vader voelt zichzelf nog steeds het best in zijn sas als hij onder de gewone mensen kan zijn."
"Past hij niet in jouw omgeving misschien, mevrouw de barones?" vroeg ik, onbewust turend naar haar prominente borsten op het doek aan de andere kant van de kamer.
"Voor mijn stiefzoon is het Gwendoline, of liever nog Gwen, André," glimlachte ze. “Maak je om jouw vader vooral geen zorgen. Hij past hier prima.”
"Weet hij van de...?" vroeg ik, wijzend naar haar verzameling tijdschriften.
Gwendoline trok haar wenkbrauwen op. "Wie denk je dat al die gele kleefbriefjes in die tijdschriften heeft gestopt?"

De Barones wachtte niet op antwoord. Ze rommelde in de lade en haalde er nog een tijdschrift uit, wat ze gelijk in mijn handen drukte. Haar foto stond op de frontpagina van… Ja zeg, van een bondageblad!
“Kijk gerust hoor,” zei ze, wijzend naar het tijdschrift in mijn handen. “Dit was de eerste foto die jouw vader van mij te zien kreeg."
"Dit is een brug te ver voor mij, Gwen," zei ik nadat ik een snelle blik op die frontpagina had geworpen. "Ik houd er niet zo van als meisjes... Als een vrouw machteloos is."
"Meer iets zoals dit dan?" Terwijl ze het vroeg pakte ze het boekje van mij over. Ze legde het op de leuning van het bankstel neer en plooide het open op de middenpagina, die duidelijke sporen droeg van veelvuldig gebruik. De dubbele paginagrote foto toonde Gwendoline, nog steeds in uitdagend leer gekleed, maar op deze foto sprak uit haar houding vooral macht en dominantie. Haar subtiel wenkende vinger gaf je meteen het gevoel dat de toenadering maar beter op handen en knieën kon gebeuren.
"Ja," zei ik. Het drankje had me blijkbaar van mijn zenuwen afgeholpen. "Deze foto bevalt mij wel."
"Kniel dan maar voor mij neer," beval Gwen.
“Wat!?” Met een blik vol ongeloof keek ik haar aan en zag hoe haar gelaatsuitdrukking veranderde naar die van een boze stiefmoeder.
"Ben je ongehoorzaam aan je moeder, André?" vroeg ze op strenge toon.

Ik was mijn moeder nog nooit ongehoorzaam geweest, simpelweg omdat ik geen herinneringen had aan mijn eigen moeder.  Aan mijn stiefmoeder had ik inmiddels wel al enkele herinneringen. Dit moest zowat de tiende keer zijn in de voorbije twee jaar zijn dat ik mijn vaders nieuwe vrouw ontmoette, maar geen van mijn herinneringen kwam ook maar enigszins in de buurt van wat zij nu van mij verwachtte. Eigenlijk was ik niet helemaal zeker of zij dit wel meende en dus bleef ik wat argwanend op mijn hoede.
"Wat gebeurt er als ik het niet doe?" vroeg ik desondanks.
"Dan zal ik je moeten straffen natuurlijk," zei Gwen.
"Dat is vaag," antwoordde ik.
"Misschien wel, maar als je doet wat ik vraag, volgt er een beloning. Wil je een beloning, André?"
"Dat is mij nog steeds te vaag, Gwen."
"Ik heb het over het aanraken van jouw pik," zei ze.
"Dat vermoedde ik al. Ik denk alleen niet dat het..." Verder kwam ik niet.

Mijn ogen werden vanaf het tijdschrift als het ware naar haar toe gezogen. Mijn stiefmoeder stond nu opnieuw vlak bij mij. Ze had de knopen van haar lange trui losgemaakt, waardoor de contouren van haar boezem duidelijk zichtbaar waren. Een gulle borstpartij die zich door haar jurk ternauwernood liet tegenhouden. Tergend langzaam liet ze de trui van haar schouders glijden, tot die op vloer neer dwarrelde.

"Ik zal je pik met deze twee kadetjes aanraken," zei ze, haar handen uitdagend op haar borsten leggend. "Alleen met mijn tieten, André. Zou je dat willen?"
"Ja, maar..."
"Vind je me niet mooi misschien?"
"Jawel... Je bent een heel mooie vrouw. Dat is het probleem niet."
"Het wond je op om naar mijn lichaam te kijken, is het niet?"
"Dat wel, maar..."
"Is het alleen maar omdat ik met je vader getrouwd ben?"
"Wat bedoel je met 'alleen maar,’ Gwen? Mij lijkt dat al meer dan genoeg."
Mijn stiefmoeder lachte alsof ik haar zojuist een smakelijke grap vertelde en tegelijk keek ze mij secondenlang aan met een blik die ik niet kon peilen.

"Je vader vindt het leuk om mij vieze spelletjes te zien spelen, André,” zei ze  even later. “Hij kijkt graag toe als ik met andere mannen vunzige dingen doe.”
"Kijkt hij… Kijkt hij nu naar ons!?” vroeg ik, behoorlijk geschrokken."
Gwendoline pakte mijn hoofd tussen haar handen en dwong mij om haar aan te kijken. "Jouw vader kan later altijd nog toekijken. Voor nu is dit iets tussen mij en mijn knappe stiefzoon. Kijk naar mij, André. Kijk naar mijn volle tieten en zeg me luidop dat jij jouw lul daar niet tussen wil hebben."
Het moment waarin mijn stiefmoeder de bovenste knoopjes van haar jurk had losgemaakt was me ontgaan. Ze droeg ook geen bh. Plots had ik wel héél erg veel inkijk en ik gaf mijn ogen dan ook de kost.  Haar grote, ronde borsten zagen er écht wel ongelooflijk zacht en uitnodigend uit. In combinatie met het glas sterke drank, zorgde dat ervoor dat ik mijn zelfcontrole in sneltreinvaart verloor.  Het leek wel alsof al mijn bloed naar mijn pik stroomde en van de weeromstuit kreeg ik geen woord over mijn lippen.

"Ga zitten," zei Gwen, nadat ze mij naar de stoel van haar portret had geleid. Gehoorzaam ging ik zitten, waarna ze over me heen leunde en mijn bovenbeen zachtjes begon te strelen. Ze rook zo lekker… Naar koekjes, naar lavendel én… naar lust!
"Wil je me aanraken?" Haar zwoele stem overspoelde mij als een warme zomeravondbries. Ik sloot mijn ogen en knikte alleen maar.
Ze pakte mijn hand en bracht die naar haar borst. Mijn andere hand ging vanzelf omhoog, naar haar andere borst.
"Hmm," kreunde ze zacht.
"Dit voelt best lekker," reageerde ik mompelend. Ik streelde haar warme bollen, tilde ze helemaal uit het lijfje van haar jurk en leunde voorover om haar zijdezachte vlees te proeven. Weldra zoog ik haar keiharde tepel tussen mijn lippen en knabbelde er zachtjes op.

"Wat doe je dat lekker," fluisterde ze. "Je houdt echt wel van mijn tietjes, hè?"
"Absoluut," verzekerde ik haar. "Eigenlijk hou ik van alle tietjes, maar mooie volle borsten als de jouwe hebben mijn voorkeur. Weet je… Ik wilde jouw borsten al aanraken op je trouwdag."
"Deed je daarom zo ongemakkelijk?" vroeg Gwendoline. "Ik veronderstel dat jij het toen niet het juiste moment en de juiste plaats vond?"
"Is er wel een juiste tijd en een juiste plaats voor iets als dit?" vroeg ik
"Natuurlijk, André. Hier en nu!"

Dat ging ik niet tegenspreken. Meer aansporing om zachtjes op haar tepel te bijten en haar gulle borsten tegen elkaar op te wrijven had ik echt niet nodig. Toen ik haar veerkrachtige tweeling weer liet zakken keek ik naar haar op en zag hoe ze liefelijk naar me glimlachte.  
Gwendoline zakte vervolgens door haar knieën, leunde voorover en liet haar hand strelend langs de binnenkant van mijn dij gaan.
"Wil je mijn tieten neuken?" vroeg ze, op het moment dat haar hand mijn kruis bereikte.
"Ja… god ja," Mijn hoofd tolde, terwijl mijn lul klopte als nooit tevoren.
Gelijk begon mijn stiefmoeder over mijn bobbel te wrijven. Nooit had ik kunnen vermoeden dat mijn pik nog meer kon zwellen, maar tegen de tijd dat ze de rits van mijn jeans naar beneden trok, stond mijn genotsspier zowat op barsten. 
"Wat is deze jongen hard," zei Gwen.
"Ja," hijgde ik instemmend.
"En zo dik… Dikker dan die van jouw vader."
Een huivering rolde over mijn rug.  Dit was niet het moment om mijn vader te horen vernoemen, maar om de een of andere reden leek mijn pik nog te groeien bij de gedachte dat de mijne groter was dan de zijne. Wat ik aan het doen was zo verkeerd, maar tegelijk voelde het geweldig. Het hielp me ook niet dat ik mij zoiets in een onbewaakt moment al eens had ingebeeld, maar dat was nog voor ik wist dat mijn knappe stiefmoeder een voormalige pornoster was. Toch was er één vraag die zich opdrong.
"Denk je echt dat hij dit leuk zal vinden?" vroeg ik
Gwen haalde haar schouders op, trok mijn boxershort open en gaf mijn stijve pik , die fier rechtop stond, de vrijheid.
"Ik denk dat vooral jij dit leuk gaat vinden,” zei ze met een knipoog.
Ze liet haar borst zakken tot bij mijn lul en streelde met haar tepel over mijn gezwollen vlees. Dan legde ze haar handen over de mijne en duwde haar grote, zachte tieten samen rond mijn schacht. Ik kon alleen maar hijgend ondergaan, ervan genietend hoe mijn lul uiterst sensueel gestreeld werd door haar prachtige borsten.
"En André,” grijnsde ze, “vindt je dit lekker?"
"Ja," hijgde ik.
"Hoe lekker vindt je het, lieve stiefzoon van me? Ga jij jezelf helemaal op mijn tieten storten, of heb je liever dat ik je in mijn mond neem?"

Die suggestie was me bijna te veel. Toch kwam ik al snel tot het besluit dat ik haar sexy lippen moest voelen. Ik zette alle zeilen bij om vooral niet klaar te komen, maar blijkbaar viel haar dat al snel op.  
"Ja dus?” gniffelde Gwen. “Wil je mij jouw lekkere sperma laten proeven?"
"Fuck, dat klinkt… smerig," hijgde ik.
"Bwa, dat valt wel mee… Je voorvocht daar ziet er alvast heerlijk uit," zei ze, terwijl ze mij als het ware bleef neuken met haar onwaarschijnlijk zachte borsten. "Is het goed als ik dat beetje vocht er even af lik bij wijze van voorproefje?”

Smerig of niet, wat kon ik daar op tegen hebben. Mijn wil om sterk te zijn en haar te weerstaan was al lang gebroken en achterover leunend in de stoel knikte ik.
Gwen glimlachte naar me terwijl ze zich liet zakken. Haar korte jurkje trok ze omhoog en het was prachtig om zien hoe haar prachtige benen zich bogen en bewogen. Ze stak haar tong uit naar mijn glimmende eikel en likte zachtjes terwijl ze mijn schacht bleef verwennen met haar zachte, warme boezem.
 "Dit smaakt zo goed,” fluisterde ze. “Zo sterk en mannelijk… Ik wil zoveel meer van jou proeven." Ze pauzeerde om mijn paal eventjes opnieuw te likken.  "Hmm, je lul windt me op, André. Alsjeblieft, mag ik... Hmmm"
Alsof ze dat nog moest vragen, zeg! Weigeren was al lang geen optie meer.

Gwendoline ging gretig naar beneden toen ik met mijn hand een lichte druk op haar hoofd uitoefende. Zelf zakte ik verder onderuit in de stoel toen haar tong energiek langs mijn schacht gleed. Ze zoog zachtjes terwijl ze haar hoofd op en neer bewoog. Haar grote, fonkelende ogen waren op mij gericht en zelfs met haar mond meer dan vol leek haar zwoele blik te smeken om meer.
"Hmm," kreunde mijn stiefmoeder toen ze met glinsterend natte lippen omhoog kwam. "Je lul is zo hard. Ik hou ervan om hem tegen mijn tong te voelen opbokken."

Nou… Daar hield ik ook van! De sensaties bleven elkaar maar opvolgen en nog nooit had ik mij zo onwijs opgewonden gevoeld. Ik stond op de rand van een orgasme toen ze, na een volgend rondje pijpen, weer naar omhoog kwam.
"Je lul is zo lekker,” mompelde ze. “Ik zou hem heel graag ergens anders willen voelen."
"Oh god!" reageerde ik, simpelweg omdat mij op het toppunt van mijn geilheid niets zinniger te  binnen schoot. Was dit écht een uitnodiging om haar te neuken?
"Ik wil je pik ergens lager,” zei ze hees, maar tegelijkertijd mijn gedachtegang perfect inschattend.  “Ik wil hem ergens waar het nog zachter en nog natter is."
"Ja," fluisterde ik. "Ja, dat wil ik ook."
"Je maakt me zo blij," zei ze terwijl ze opstond. Met haar lippen nat én heet kuste ze me vol op de mond. "Weet je, André… De eerste keer dat ik je zag, vroeg ik me al af hoe je lul in mij zou voelen. Zullen we dan maar?"

Wellustige instemming was hetgeen er in mijn bevestigend knikje verscholen lag, terwijl ik haar jurk verder omhoog schoof. Haar kutje had haar slipje al flink doorweekt. Ik kon haar hete verlangen ruiken, nog vooraleer ik haar dunne, duur uitziende broekje opzij trok.
"Heb je iets van bescherming bij je?" vroeg Gwendoline.
Ik schudde mijn hoofd. Wat voelde ik me plots een dwaas.
"Dat is niet erg," suste ze, terwijl ze dichterbij leunde. "Ik weet dat je een brave jongen zult zijn en je op tijd zult terugtrekken."
Ik knikte opgewonden en hield mijn adem in, terwijl Gwen zichzelf en mij nog wat meer opjutte door met de top van mijn pik over haar natte kutje te wrijven.
"Dit is toch niet je eerste keer?" vroeg ze lacherig.
“Natuurlijk niet… Al is het wel al anderhalf jaar geleden.”
“Anderhalf jaar zonder seks dus?”
“Ja, tenminste… Als je eigen-handwerk niet meerekent.”
Mijn stiefmoeder schaterde. “Hoog tijd dat jij nog eens van het echte werk gaat proeven, André. Ben je er klaar voor?"

En of ik er klaar voor was! Mijn handen gleden vanzelf tot op haar heupen terwijl ze haar lijf bovenop het mijne plooide en allebei onze ogen waren op de steeds kleiner wordende ruimte tussen onze lichamen gericht.
Gwen positioneerde haar schoot precies boven mijn lul en toen ze haar onderlichaam liet zakken, drong mijn top langzaam bij haar binnen. Ik pakte een van haar borsten en overlaadde die met kussen. Tegelijk drukte ik mijn bekken naar omhoog om haar tegemoet te komen en mijn pik dieper naar binnen te duwen.
Mijn stiefmoeder schreeuwde haar genot uit toen ze mijn volle lengte in zich opnam. Een kreet die mij onverwacht heel goed uitkwam, want mijn vrees dat haar luide schreeuw tot in de foyer te horen moest zijn, zorgde ervoor dat ik plots weer voldoende zelfcontrole had om niet meteen klaar te komen.

"Dit is zo lekker!" kreunde Gwendoline, terwijl ze zich in een sierlijke golfbeweging boven op mij bleef bewegen. “Goeie genade, André. Jouw jonge harde lul voelt écht geweldig!"
Vanzelfsprekend moedigde ik haar aan toen ze mij ook echt begon te berijden. Haar zalig aanvoelende lichaam gleed op en neer over het mijne, terwijl mijn pik in en uit haar ging.  Ik omarmde haar en hield haar stevig vast.
Mijn gezicht lag verscholen in de veilige, warme glooiing van haar royale borsten. Misschien dat ik uitgerekend daardoor voldoende geborgenheid en vertrouwen voelde om de vraag te stellen die in mijn hoofd voorbij kwam. Absoluut dé foute vraag, maar het was sterker dan mezelf. Ik moest ze stellen!
"Zit ik er ver naast met mijn vermoeden dat jij zoiets als dit heel dikwijls doet?" vroeg ik.
“Bedoel je…” klonk het hijgerig van ergens boven mijn hoofd. “Wil je weten of ik zo dikwijls van lul wissel als een normale vrouw haar slipje vervangt?”
“Ja, zoiets bedoel ik.” Zelf zou ik het nooit zo plastisch hebben durven omschrijven. Ik vreesde dan ook een uitbrander toen Gwen haar handen op de armsteunen van de stoel plaatste en haar bovenlichaam opdrukte. Een onterechte vrees, want de grijnslach waarmee ze me aankeek stelde mij meteen gerust.

"Tegenwoordig niet meer zo veel," bekende ze openhartig, terwijl met een hand door mijn haren strelend. "Ik wordt binnenkort vijftig. De laatste tijd heeft seks niet meer dezelfde aantrekkingskracht op mij als vroeger."
"Oh nee?" vroeg ik, met een stem waar mijn verwondering doorheen klonk. Daar had ik in ieder geval tot hiertoe niets van gemerkt.
"Nee,” zuchtte ze. “Aan jouw vader heb ik tegenwoordig meestal genoeg, maar als ik de kans krijg om iets te doen wat echt stout is, dan kan ik het gewoonweg niet laten. Ik voel me weer als een jong veulen zodra ik een brutale, jonge pik als de jouwe kan neuken. Jij vult me zo perfect dat ik je lul diep in mij voel kloppen en dat gevoel is zo lekker… én zo stout, nietwaar?’
Ik kon niet anders dan haar woorden beamen.  "Dit is inderdaad behoorlijk stout, moe..."

Geschrokken van mezelf, kneep ik mijn lippen op elkaar. Mijn eigen moeder had ik niet gekend, dus nooit eerder had ik iemand zo genoemd. Bijna had ik de vrouw bovenop mij 'moeder' genoemd. Gelukkig kon ik mezelf nog op tijd tot de orde roepen, want meer dan waarschijnlijk zou Gwen wel vinden dat zoiets een stap te ver ging. Ik neukte mijn stiefmoeder, de vrouw van mijn vader. Ik wist dat het verkeerd was, maar het doorbreken van dat taboe maakte het alleen maar opwindender. Het was heerlijk, maar om haar dan gelijk ook maar ‘moeder’ te noemen…
In mijn hoofd zei ik het even later echter wel. 'Moeder, je voelt zo goed,' zei ik in gedachten, terwijl ik haar vanuit mijn onderliggende positie zo goed als mogelijk tegemoet wipte… ‘Moeder, ik wil mijn sperma in jouw kutje spuiten,’ dacht ik... ‘Moeder, laat me alsjeblieft in jou blijven als ik klaarkom’...

“Was het zo moeilijk voor je om dat ene woord helemaal uit te spreken, mijn zoon?” vroeg ze even later, daarmee kenbaar makend dat ze mijn gedachten alweer moeiteloos las. "Je pik groeit nog in mij," kreunde ze. "Hmm… Harder mijn zoon… Neuk me harder!"  
Van de weeromstuit begon ze me nog sneller te bereiden en tegelijkertijd voelde ik de zaligheid van haar knijpende kutspiertjes op mijn lul.
"Ja moeder!" Een toegeving aan de heerlijke vrouw bovenop mij, die ik bijna juichend uitkraamde. “Maar dan wel op mijn manier, moeder!”

"Oh, wat ben jij sterk!" zuchtte ze, toen ik haar mee optilde terwijl ik zelf vanuit de stoel rechtop ging staan. Met mijn pik nog diep in haar, plooide Gwen haar benen rond mijn middel. Wellicht verwachtend dat ik haar naar de andere kamer tot bij het bed zou dragen, gooide ze haar hoofd achterover en stuurde mij een ongelooflijk geile grijns toe.  De andere kamer was mij echter te ver. Fysiek zou het mij vast wel lukken, maar mijn verlangen om haar per direct te neuken maakte mij te ongeduldig om eerst die afstand nog te overbruggen.
Enkele haarspeldjes stuiterden uit haar keurige kapsel op het moment dat ik Gwendoline’s kont met een niet al te zachtaardig plofje op de commodekast liet zakken. De kast met de vieze plaatjes…

"Jij bent een vieze, ontuchtige vrouw, nietwaar moeder?" gromde ik verhit, toen ze me met een verwachtingsvolle blik aankeek.
"Oh ja...” kreunde Gwen. “Ik ben een ontuchtige vrouw die zich niet kan beheersen. Ik vind het heerlijk om de verboden lul van mijn zoon in mij te hebben."
"Ik ga hiermee toch geen problemen krijgen, moeder?"
"Niet zolang je braaf bent, en je terugtrekt voordat je gaat...?"
Mijn lendenen leken ondertussen zowat in brand te staan en met een krachtige stoot voorwaarts onderbrak ik haar. "En wat als ik wel een stoute jongen zou zijn?"
"Zeg dat niet!" kreunde ze uitgelaten. "Oh André… Je mag je moeder niet zo plagen!"
"Ik kan er niets aan doen, moeder," zei ik, ondertussen mijn lul steeds sneller in en uit haar natte spleetje pompend. "Ik wil geen stoute jongen zijn, maar het zou zo goed voelen om..."
"Ja!" hijgde ze. “Ja, dat zou heel…”
Wat ze verder nog had willen zeggen ging verloren in een reeks van genotvolle kreuntjes. Gwen plooide haar armen rond mijn nek en terwijl we elkaar vurig zoenden, begon ik haar nu pas echt goed te beuken.
“Ja zoon, ja..! gilde mijn stiefmoeder, waarna ze achterover leunde tegen de muur en moeiteloos meeging in de wilde galop van mijn wipstoten.

"Ik ga in je klaarkomen, moeder," gromde ik al na enkele minuten.
Gwen bokte dan al ongecontroleerd tegen mij op en de al even ongecontroleerde contracties van haar kutje gaven me alle informatie die ik nodig had over de staat van haar verlangens. De zuigende kracht van haar vochtige kut op mijn paal maakte het lastig om de controle nog langer te bewaren. "Ik ga zo komen… Mag ik stout zijn, moeder?"
Gwens antwoord was een woordeloze gil. Op het moment dat ze haar hoogtepunt bereikte, greep zijn mijn schouders stevig vast. Het volgende ogenblik hing ze onder mij te sidderen en te beven dat het een lieve lust was, maar toch waren het vooral haar innerlijke kneepjes op mijn pik die mijn laatste restjes zelfcontrole verpulverden.  
“Mag ik?” herhaalde ik mijn laatste woorden. “Please?
“Ja,” gromde ze instemmend. “Doe het… Nu!”
Geen seconde te vroeg, want tegelijk met haar toestemming om mijn lul diep in haar te laten, braakte mijn pik een eerste salvo in haar o zo hete, ontvankelijke kutje.

Eenmaal we allebei ons hoogtepunt voorbij waren, bleven we nog een tijdje als aan elkaar geklonken in de zelfde positie. Met mijn pik nog diep in haar bleven we elkaar zoenen en strelen, net zo lang tot mijn lul zo zacht werd dat hij vanzelf uit haar kletsnatte schede glibberde. Een druppel sperma volgde. Mijn sperma, wat zij opving met haar vinger en die daarna weer schoon likte.

Nu pas de vermoeidheid voelend, strompelde ik zowat terug in de richting van de stoel. Terwijl ik nog wat zat na te hijgen, keek ik bewonderd toe hoe mijn stiefmoeder met enkele geroutineerde handbewegingen haar kleren fatsoeneerde. Wat een onwaarschijnlijk mooie vrouw was ze toch en wat hadden we van elkaar genoten. Maar ja, naar mijn vader toe voelde ik me plots wel heel erg schuldig. Dit had uiteraard nooit mogen gebeuren en dat moest hoognodig een keer gezegd worden.

"Gwen..." begon ik nerveus en zelfs moeilijk slikkend toen ze zich langzaam maar gracieus naar mij toe draaide. "Ga je het hem vertellen over... over ons?"
"Ik denk niet dit hij dat leuk zou vinden," zei ze, lichtjes glimlachend om mijn zorgelijke blik. "Hij zou het veel liever zelf gezien hebben." Ze knipoogde "Probeer toch maar om er vooral niets over te zeggen tijdens het avondeten."
Ik knikte. Dat was ik uiteraard niet van plan. Ik zou niet eens weten hoe ik zoiets ter sprake zou moeten brengen.
"Het is over een half uur," zei Gwen.
"Wat is er over een half uur?"
"Het avondeten natuurlijk.” Ze glimlachte geduldig en kwam naar mij toe. “Bedankt voor het helpen voorbereiden van mijn intieme cadeautje voor jouw vader, lieve zoon."
“Euh… graag gedaan, moeder,” reageerde ik aarzelend en niet goed wetend of ik het wel meende.
“Mooi zo.” Ze drukte een kus op mijn wang. "Dit doen we morgen op zijn verjaardag zeker nog eens over en dan mag jouw vader toekijken.”
Mijn mond viel open, terwijl ik zag hoe mijn hoogst aantrekkelijke stiefmoeder met een zekere, sierlijke zwier in de richting van de deur naar de gang liep. Dat was het dus… Dit was dus vanaf het begin haar plan!
Ik wilde wel iets zeggen, ik wilde protesteren, maar ik kreeg geen woord over mijn lippen.
Met de deurkruk in haar hand draaide ze zich nog even naar mij om.
“Welkom in de familie, André," zei ze. “Tot over een halfuurtje in de eetkamer.”

Zodra de deur achter haar in het slot viel, wierp ik een blik op Gwendoline’s zelfportret. Ik bedacht enigszins grimmig dat ik vandaag wel heel veel had bijgeleerd over mijn nieuwe familie, en ja, ook over mijn eigen vader.
Een huivering rolde over mijn rug. Mijn eigen vader die als verjaardagcadeau ‘mocht’ toekijken hoe ik zijn echtgenote neukte… Hoe aanlokkelijk het idee om nog een keer seks met mijn stiefmoeder te hebben ook was, het feit dat mijn bloedeigen vader daarop zou zitten toekijken, dat was voor mij vooralsnog minstens… één brug te ver!

Alle verhalen van: Stanzie

Fijn verhaal 
+9

Reacties  

Goed geschreven en een mooie opbouw naar een spannend en opwindend hoogtepunt.
Wauw. Nou Stanzie, zeker geen afgang, eerder een proloog..........
Je begrijpt me?